10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Vereiste

volgens

specificatie

Wake on LAN

(WOL)

EU/US/Bijlage C/nl 26

Geldig voor

Netwerknormen voor energiebeheer

Geldt alleen voor computers die via Desktopcomputers √

ondernemingskanalen worden

geleverd:

Geïntegreerde

desktopcomputers


Computers met Ethernetmogelijkheid

moeten aan één van de volgende

normen voldoen:

Notebookcomputers

Werkstations• Geleverd met Wake On LAN

(WOL) ingeschakeld vanuit de

slaapstand wanneer het

systeem op netstroom

functioneert (dit betekent dat

notebooks automatisch de

WOL-functie mogen

uitschakelen wanneer ze op

hun draagbare stroombronnen

functioneren); of

• Geleverd met besturing om

WOL in te schakelen die

voldoende toegankelijk is

vanuit zowel de gebruikersinterface

van het besturingssysteem

van de client als het

netwerk indien de computer aan

de onderneming is geleverd

zonder ingeschakelde WOLfunctie.

Kleinschalige servers √

Thin Clients (geldt alleen

wanneer software wordt

bijgewerkt vanaf het centraal

beheerde netwerk terwijl de

eenheid in de slaap- of

uitstand staat. Thin clients √

waarvan het normale kader

voor het bijwerken van clientsoftware

geen planning buiten

bedrijfsuren vereist, zijn

uitgezonderd van deze eis.)

More magazines by this user
Similar magazines