10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

c) Proxy: desktopcomputers, geïntegreerde desktopcomputers en notebookcomputers

worden getest en beschreven voor de onbelaste stand, slaapstand en uitstand met de

proxykenmerken in- of uitgeschakeld zoals bij levering. Een systeem valt onder de

TEC-wegingen voor proxy als dit voldoet aan een proxy-norm die is goedgekeurd door

het EPA en de Commissie, en die voldoet aan de doelen van ENERGY STAR.

Dergelijke goedkeuring moet zijn verleend voordat de productgegevens worden

ingediend ter kwalificatie.

Software van de klant en beheerservice vóór levering:

De partner blijft verantwoordelijk voor het testen en kwalificeren van de producten zoals ze worden

geleverd. Als het product op dat moment voldoet aan de normen van, en is gekwalificeerd als

ENERGY STAR, mag het product als zodanig worden geëtiketteerd.

Als de partner door de klant wordt gevraagd om een aangepaste image te laden, moet de partner de

volgende stappen nemen:

- De partner moet de klant laten weten dat zijn product mogelijk niet voldoet aan de

ENERGY STAR-richtsnoeren met de geladen aangepaste image (er is een voorbeeld-

brief beschikbaar op de website van ENERGY STAR die aan de klanten kan worden

gestuurd).

- De partner moet de klant stimuleren om het product te testen op naleving van de

ENERGY STAR-richtsnoeren.

EU/US/Bijlage C/nl 29

More magazines by this user
Similar magazines