10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

D. Normen waaraan op vrijwillige basis kan worden voldaan

Gebruikersinterface

Hoewel het niet verplicht is, wordt de fabrikanten ten zeerste aanbevolen producten te ontwerpen in

overeenstemming met de norm gebruikersinterface stroombesparingsvoorzieningen - IEEE 1621

(formeel "Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed

in Office/Consumer Environments" (Norm voor gebruikersinterface-elementen in stroom-

besparingsvoorzieningen van elektronische apparaten die worden gebruikt in kantoor-/consu-

mentenomgevingen)). Door te voldoen aan de norm IEEE 1621 zullen de stroombesparings-

voorzieningen op alle elektronische apparaten meer onderling gelijkend en intuïtiever worden.

Voor nadere informatie over de norm, zie http://eetd.LBL.gov/Controls.

4. TESTPROCEDURES

De fabrikanten worden geacht de modellen die aan de ENERGY STAR-richtsnoeren voldoen, te

testen en zelf te certificeren.

- De partners stemmen ermee in om de tests te verrichten volgens de testprocedures die hierna

in tabel 9 zijn vermeld.

- De testresultaten moeten worden meegedeeld aan het EPA of de Europese Commissie,

naargelang van het geval.

Verder gelden de volgende test- en rapportage-eisen.

EU/US/Bijlage C/nl 31

More magazines by this user
Similar magazines