10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Voor producten die op verscheidene internationale markten worden verkocht als producten die aan

de ENERGY STAR-richtsnoeren voldoen en derhalve met verscheidene invoerspanningen worden

getest, geldt dat de fabrikant het vereiste stroomverbruik en de vereiste efficiëntiewaarden moet

testen en rapporteren voor alle relevante spannings-/frequentiecombinaties. Zo moet een fabrikant

die hetzelfde model in de Verenigde Staten en Europa levert bij 115 V/60 Hz en bij 230 V/50 Hz,

meten, aan de respectieve specificaties voldoen, en de respectieve testwaarden rapporteren opdat het

model in beide markten voor het ENERGY STAR-logo in aanmerking zou komen. Indien een

model slechts bij één spannings-/frequentiecombinatie voldoet aan de ENERGY STAR-richt-

snoeren (bijvoorbeeld 115 V/60 Hz), dan mag het alleen als ENERGY STAR worden gekwali-

ficeerd en gepromoot in die regio's waar de geteste spannings-/frequentiecombinatie wordt gebruikt

(bijvoorbeeld Noord-Amerika en Taiwan).

EU/US/Bijlage C/nl 35

More magazines by this user
Similar magazines