10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Productcategorie

Alle

computers

Eis volgens

specificatie

Efficiëntie voeding

Tabel 9: Testprocedures

Testprotocol Bron

IPS: Generalised

Internal Power Supply

Efficiency Test

Protocol Rev. 6.4.2

EPS: testmethode van

ENERGY STAR voor

externe voedingen

Opmerking: indien

voor het testen van een

interne voeding

informatie of procedures

zijn vereist

naast de informatie en

procedures die zijn

beschreven door de

Internal Power Supply

Efficiency Protocol,

moeten partners het

EPA of de Europese

Commissie, naargelang

het geval, bij

indiening van het

product op verzoek op

de hoogte brengen van

de testopstelling die is

gebruikt om IPSgegevens

te

verkrijgen.

EU/US/Bijlage C/nl 36

IPS:

www.efficientpowersupplies.org

EPS:

www.energystar.gov/

powersupplies

More magazines by this user
Similar magazines