10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

I. Definities

Tenzij anderszins aangegeven, zijn alle in dit document gebruikte termen in overeenstemming met

de definities van de ENERGY STAR-criteria voor computers versie 5.0.

1. UUT is een afkorting voor "unit under test" (geteste eenheid), die in dit geval verwijst naar de

computer die wordt getest.

2. UPS is een afkorting voor "Uninterruptible Power Supply" (ononderbroken stroomtoevoer),

en verwijst naar een combinatie van omvormers, schakelaars en systemen voor energieopslag,

bijvoorbeeld accu's, die bij het uitvallen van de netspanning als noodstroomvoeding zorgen

voor de continuïteit van de stroomvoorziening.

II. Testvereisten

1. Goedgekeurde meter

Goedgekeurde meters hebben onder meer de volgende kenmerken 1 :

1

- een vermogensresolutie van 1 mW of beter;

Kenmerken van goedgekeurde meters afkomstig van IEC 62301 Ed 1.0: Meting van

stand-byvermogen.

EU/US/Bijlage C/nl 43

More magazines by this user
Similar magazines