10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

- een piekfactor voor beschikbare stroom van 3 of meer bij nominaal bereik; en

- een ondergrens van het stroombereik van 10 mA of minder.

Naast bovenstaande kenmerken worden de volgende kenmerken in overweging gegeven:

- frequentieweergave van ten minste 3 kHz; en

- ijking volgens een norm die refereert aan het National Institute of Standards and

Technology (NIST) van de VS.

Het is tevens wenselijk dat de meetinstrumenten nauwkeurig het gemiddelde stroomverbruik over

een door de gebruiker bepaald interval kunnen berekenen (dit gebeurt meestal door een interne

rekenkundige bewerking waarbij de meter de totale energie deelt door het tijdsbestek, wat de meest

nauwkeurige methode is). Als alternatieve mogelijkheid moet het meetinstrument het energie-

verbruik over een door de gebruiker gekozen tijdsinterval kunnen weergeven met een nauwkeurig-

heid van 0,1 mWh of minder en tegelijkertijd de tijd kunnen weergeven met een nauwkeurigheid

van 1 seconde of minder.

EU/US/Bijlage C/nl 44

More magazines by this user
Similar magazines