10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

2. Nauwkeurigheid

Metingen van een vermogen van 0,5 W of meer worden verricht met een meetafwijking van 2% of

minder bij een betrouwbaarheidsgraad van 95%. Metingen van een vermogen van minder dan

0,5 W worden verricht met een meetafwijking van 0,01 W of minder bij een betrouwbaarheidsgraad

van 95%. Het instrument voor het meten van het vermogen moet de volgende resolutie hebben:

- 0,01 W of meer voor vermogensmetingen van 10 W of minder;

- 0,1 W of meer voor vermogensmetingen tussen 10 W en 100 W; en

- 1 W of meer voor vermogensmetingen van meer dan 100 W.

Alle cijfers in verband met het vermogen moeten worden uitgedrukt in watt en afgerond tot de

tweede decimaal. Voor belastingen van 10 W of meer wordt met drie significante cijfers gewerkt.

EU/US/Bijlage C/nl 45

More magazines by this user
Similar magazines