10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

III. Testprocedure voor de uitstand, slaapstand en onbelaste stand voor alle computerproducten

Het wisselstroomverbruik van een computer moet als volgt worden gemeten:

Voorbereiding van de UUT

1. Registreer de naam van de fabrikant en van het model van de UUT.

2. Zorg ervoor dat de UUT verbonden is met het netwerk zoals hieronder wordt aangegeven, en

dat de UUT een actieve verbinding in stand houdt voor de duur van de test, afgezien van korte

onderbrekingen bij de overgang naar een andere verbindingssnelheid.

a) Desktops, geïntegreerde desktops en notebooks moeten zijn verbonden met een actieve

Ethernet (IEEE 802.3)-netwerkswitch als gespecificeerd in deel II "Testconfiguratie"

hierboven. De computer moet deze actieve verbinding naar de switch in stand houden

voor de duur van de test, afgezien van korte onderbrekingen bij de overgang naar een

andere verbindingssnelheid. Computers zonder Ethernet-mogelijkheid moeten een

actieve draadloze verbinding met een draadloze router of netwerktoegangspunt in stand

houden voor de duur van de test.

b) Kleinschalige servers moeten zijn verbonden met een actieve Ethernet (IEEE 802.3)-

netwerkswitch als gespecificeerd in deel II "Testconfiguratie" hierboven, en de

verbinding moet actief zijn.

EU/US/Bijlage C/nl 47

More magazines by this user
Similar magazines