10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

c) Thin clients moeten zijn verbonden met een actieve server via een actieve Ethernet

(IEEE 802.3)-netwerkswitch en moeten hiervoor bedoelde software voor de verbinding

via de terminal of op afstand draaien.

3. Verbind een goedgekeurde meter die het reële vermogen kan meten met een wisselspannings-

bron die is ingesteld op de passende spannings-/frequentiecombinatie voor de test.

4. Sluit de UUT aan op de meetuitgang van de meter. Tussen de meter en de UUT mogen geen

stekkerdozen of UPS-eenheden worden aangesloten. Voor een geldige test moet de meter

aangesloten blijven totdat alle gegevens betreffende het stroomverbruik in uitstand, slaapstand

en onbelaste stand zijn geregistreerd.

5. Registreer de wisselspanning en frequentie.

6. Start de computer en wacht totdat het besturingssysteem volledig is geladen. Bekijk indien

nodig de initiële configuratie van het besturingssysteem en wacht tot alle voorbereidende

bestandsindexeringen en andere eenmalige/periodieke processen zijn voltooid.

7. Registreer de basisgegevens van de configuratie van de computer: computertype, naam en

versie van het besturingssysteem, processortype en -snelheid, totaal en beschikbaar fysiek

geheugen, enz.

EU/US/Bijlage C/nl 48

More magazines by this user
Similar magazines