10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Testen in onbelaste stand

13. Schakel de computer in en start met het registreren van de tijd zodra de computer wordt

ingeschakeld of onmiddellijk na het inloggen om het systeem volledig op te starten. Wanneer

de login is voltooid en het besturingssysteem volledig geladen en klaar is, moeten alle open

vensters worden gesloten, zodat het standaarddesktopscherm of een equivalent startscherm

wordt weergegeven. Tussen 5 en 15 minuten na het opstarten of de login begint het meten van

het reële verbruik met een interval van ten minste 1 meting per seconde. Meet de verbruiks-

waarden gedurende 5 minuten en registreer het (rekenkundig) gemiddelde over die periode

van 5 minuten.

Testen in slaapstand

14. Zet de computer in de slaapstand na het voltooien van de metingen in onbelaste stand. Zet de

meter terug op nul (indien nodig) en begin met het meten van het reële verbruik met een

interval van minimaal 1 meting per seconde. Meet de verbruikswaarden gedurende 5 extra

minuten en registreer het (rekenkundig) gemiddelde over die periode van 5 minuten.

EU/US/Bijlage C/nl 52

More magazines by this user
Similar magazines