10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Deze test moet drie keer worden herhaald op dezelfde UUT, en de drie metingen moeten binnen een

tolerantiemarge van ± 2% liggen ten opzichte van het gemiddelde van de drie gemeten waarden van

het maximumverbruik.

Metingen van het maximale wisselstroomverbruik van een werkstation moeten als volgt worden

verricht:

Voorbereiding van de UUT

1. Verbind een goedgekeurde meter die het reële vermogen kan meten met een wisselspannings-

bron die is ingesteld op de passende spannings-/frequentiecombinatie voor de test. De meter

moet in staat zijn om de meting van het tijdens de test bereikte maximumverbruik op te slaan

en weer te geven, of om via een andere methode het maximumverbruik te bepalen.

2. Sluit de UUT aan op de meetuitgang van de meter. Tussen de meter en de UUT mogen geen

stekkerdozen of UPS-eenheden worden aangesloten.

3. Registreer de wisselspanning.

4. * Start de computer en installeer Linpack en SPECviewperf zoals aangegeven op boven-

genoemde websites, indien dat nog niet is gebeurd.

EU/US/Bijlage C/nl 54

More magazines by this user
Similar magazines