10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

10. Bij het indienen van de gegevens verstrekken de fabrikanten tevens de volgende gegevens:

a) waarde van n (array size) die voor Linpack werd gebruikt;

b) aantal sessies van Linpack dat tijdens de test tegelijk werd gedraaid;

c) versie van SPECviewperf die voor de test werd gebruikt;

d) alle compileroptimaliseringen die bij het compileren van Linpack en SPECviewperf

werden gebruikt; en

e) een vooraf gecompileerd binair bestand van zowel SPECviewperf als Linpack dat door

eindgebruikers kan worden gedownload en gedraaid. Deze binaire bestanden kunnen

worden verspreid door een centraal normalisatie-instituut zoals SPEC, door een OEM of

door een betrokken derde partij.

V. Permanente controle

Deze testprocedure beschrijft de methode volgens welke kan worden getest of een bepaalde eenheid

aan de richtsnoeren voldoet. Een permanente testprocedure wordt sterk aanbevolen teneinde ervoor

te zorgen dat producten van verschillende productieperioden de ENERGY STAR-richtsnoeren

naleven.

EU/US/Bijlage C/nl 56

More magazines by this user
Similar magazines