Gebruiks- en montageaanwijzing Diepvriezer met ... - Vanden Borre

data.vandenborre.be

Gebruiks- en montageaanwijzing Diepvriezer met ... - Vanden Borre

Het toestel is met een waarschuwingssysteem

uitgerust zodat de temperatuur

in de vrieszone niet ongemerkt kan

stijgen. Ook wordt op die manier

energieverlies vermeden als de deur

open blijft staan.

Waarschuwingssysteem inschakelen

Het waarschuwingssysteem is altijd automatisch

actief. Het moet niet afzonderlijk

worden ingeschakeld.

Temperatuuralarm

Als de temperatuur in een te warm temperatuurbereik

komt, weerklinkt een

waarschuwingssignaal.

Tegelijkertijd knipperen de temperatuurindicator

en het symbool voor het

alarm .

De ingestelde temperatuur bepaalt

wanneer het toestel een temperatuurbereik

als te warm herkent.

Het akoestische en optische signaal

kan worden gegeven

– als u een grote hoeveelheid levensmiddelen

invriest,

– als u warme verse levensmiddelen

invriest,

– als bij het herschikken en uitnemen

van ingevroren levensmiddelen te veel

warme kamerlucht binnenstroomt,

– na een stroomonderbreking,

– wanneer het toestel defect is.

Zodra de alarmtoestand beëindigd is,

stopt het waarschuwingssignaal en

gaan de visuele signalen uit.

Downloaded from www.vandenborre.be

Waarschuwingssignaal

Als de temperatuur gedurende

langere tijd warmer was dan -18 °C,

controleert u of de ingevroren levensmiddelen

gedeeltelijk of volledig

ontdooid zijn. Als dat het geval

is, verbruikt u deze levensmiddelen

zo snel mogelijk of verwerkt u deze

(koken of braden) voor u deze weer

invriest!

Deuralarm

Als de deur langer dan ca. 60 seconden

open blijft staan, weerklinkt het

waarschuwingssignaal.

Zodra de alarmtoestand beëindigd is,

stopt het waarschuwingssignaal en

gaat het symbool voor het alarm uit.

Waarschuwingssignaal

vroegtijdig uitschakelen

Als het waarschuwingssignaal u echter

stoort, kunt u het vroegtijdig uitschakelen.

^ Druk op de uitschakeltoets voor het

waarschuwingssignaal.

Het waarschuwingssignaal wordt uitgeschakeld.

Het symbool voor het alarm blijft

branden en gaat pas uit wanneer de

alarmtoestand beëindigd is. Het

waarschuwingssysteem is dan weer

gebruiksklaar.

19

More magazines by this user
Similar magazines