Gebruiks- en montageaanwijzing Diepvriezer met ... - Vanden Borre

data.vandenborre.be

Gebruiks- en montageaanwijzing Diepvriezer met ... - Vanden Borre

Downloaded from www.vandenborre.be

De meeste problemen die zich bij het dagelijkse gebruik kunnen voordoen, kunt u

zelf oplossen. Het volgende overzicht kan u hierbij helpen.

Slaagt u er niet in aan de hand van dit overzicht de oorzaak van een storing te

vinden of een probleem te verhelpen, neem dan contact op met de Service After

Sales (dienst Herstellingen aan huis) van Miele.

Om het koudeverlies zo beperkt mogelijk te houden, laat u indien mogelijk de deur

van het toestel dicht tot de storing verholpen is.

Installatie-, onderhouds- en herstellingswerken mogen alleen worden uitgevoerd

door vakmensen die door de fabrikant erkend zijn.

Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of herstellingswerken

kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan waarvoor de fabrikant

niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Probleem Oorzaak Oplossing

Het toestel koelt

niet.

De deur kan niet

verschillende keren

na elkaar worden

geopend.

Het toestel is niet ingeschakeld.

De temperatuurindicator brandt

niet.

De stekker zit niet goed in het

stopcontact.

De desbetreffende zekering in

uw zekeringkast is gesprongen.

Mogelijk is er een probleem met

het vriestoestel, de elektrische

spanning in uw huis of een ander

toestel.

Door de zuigende werking kunt

u de deur pas na enige tijd zonder

extra moeite openen.

Wat gedaan als ...?

^ Druk op de aan-uittoets.

^ Steek de stekker in

het stopcontact.

^ Neem contact op met

een elektricien of de

Service After Sales

van Miele.

31

More magazines by this user
Similar magazines