Management van overheid en non-profit Examennummer: 68500 ...

home.kpn.nl

Management van overheid en non-profit Examennummer: 68500 ...

1386 68500.ex_v1

Management van overheid en non-profit - Examennummer 68500 - 10 december 2011

5. Gonnie vindt in het in haar werk heel belangrijk bij een groep te horen. Ze vindt het

bijvoorbeeld prettig haar collega’s thuis uit te nodigen voor een etentje.

Hoe wordt deze behoefte van Gonnie genoemd in de behoeftepiramide van Maslow?

a. sociale acceptatie

b. waardering

c. zelfverwezenlijking

6. Wanneer kan in een organisatie gesproken worden over indoctrine?

a. Als een organisatie een formeel trainingsprogramma heeft.

b. Als een organisatie formele methoden heeft om medewerkers te socialiseren.

c. Als het management formele bevoegdheden heeft om medewerkers te beoordelen

op het functioneren.

7. Greiner heeft de groei van organisaties beschreven.

Welke crisis ontstaat in dit model na de managementfase?

a. autorisatiecrisis

b. beheercrisis

c. leiderschapscrisis

8. Hofstede ziet de organisatiecultuur als een ui met lagen. Hoe wordt hierin de buitenste

laag genoemd?

a. gedragscode en rituelen

b. helden en symbolen

c. normen en waarden

9. Welk cultuurtype van Deal & Kennedy is het meest toekomstgericht?

a. bet your company culture

b. process culture

c. work hard/play hard culture

10. Normen zijn cultuurelementen. Van welk ander cultuurelement zijn normen afgeleid?

a. loyaliteit

b. socialisatie

c. waarden

11. Bax heeft 4 wetmatigheden opgeschreven over weerstanden. Welke wetmatigheid is

juist?

a. Er moet nooit zoiets als een cultuurshock plaatsvinden.

b. Probeer bij een krachtige cultuur zoveel mogelijk de verandering geleidelijk door

te voeren.

c. Probeer een cultuurverandering altijd zo beperkt mogelijk te houden.

NCOI Opleidingsgroep 2

More magazines by this user
Similar magazines