Management van overheid en non-profit Examennummer: 68500 ...

home.kpn.nl

Management van overheid en non-profit Examennummer: 68500 ...

1386 68500.ex_v1

Management van overheid en non-profit - Examennummer 68500 - 10 december 2011

18. De Minister van Financiële Zaken heeft besloten dat het vaststellen van de belastingaanslagen

door belastinginspecteurs worden uitgevoerd. Welke formele bevoegdheid

speelt hier?

a. Attributie

b. Delegatie

c. Mandaat

19. Wat is een gevolg van de overgang van goverment naar governance?

a. Afname van het aantal ZBO organisaties

b. De autonomie van beleidsambtenaren is afgenomen

c. De beheersmogelijkheden van de politieke top zijn verkleind

20. Het analysekader van management in het publieke domein is gebaseerd op 3 i’s. Welke

3 i’s zijn dit?

a. instrumenten, issues, inzichten

b. inzichten, instrumenten, invloed

c. issues, instrumenten, instituties

21. Wat is een voorbeeld van Centrale overheid?

a. Koninklijk Huis

b. politieke partijen

c. waterschappen

22. Wat is een juiste uitspraak over de publieke sector?

a. Binnen de publieke sector bestaan geen uiteenlopende institutionele settings.

b. De publieke sector zelf is niet institutioneel gelaagd.

c. Publieke sectoren zijn zelf niet eenduidig institutioneel omlijnd.

23. Waardoor ontstaat in het maatschappelijk speelveld ‘lack of meaning’ met betrekking

tot informatie?

a. Door de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is.

b. Door diffuse kennis die ontstaan is.

c. Doordat mensen verschillend zijn opgeleid.

24. Wat is niet kenmerkend voor New Public Management?

a. decentralisatie

b. topdown

c. socialisatie

NCOI Opleidingsgroep 4

More magazines by this user
Similar magazines