Management van overheid en non-profit Examennummer: 68500 ...

home.kpn.nl

Management van overheid en non-profit Examennummer: 68500 ...

1386 68500.ex_v1

Management van overheid en non-profit - Examennummer 68500 - 10 december 2011

25. Wat is een voorbeeld van semi-overheid?

a. Algemene Rekenkamer

b. universiteit

c. zorginstelling

26. Publiek Management kan via 4 benaderingen worden bekeken. Bij welke benadering

is de waarde van publiek Management draagkracht en creativiteit?

a. bedrijfsmanagement

b. beleidsmanagement

c. organisatie en management

27. Wat is een verschijningsvorm van beleidsmanagement?

a. kennismanagement

b. kwaliteitsmanagement

c. netwerkmanagement

28. Wat is een voorbeeld van een publiek stafmanager bij een adviserend orgaan?

a. directeur GGD

b. directeur Personeelszaken bij een inspectie

c. directeur Voorlichting

29. Welke ABD-competentie wordt gevraagd van een publiek manager in de 21ste eeuw?

a. coherent besturen

b. groei

c. impact

30. Doordat de Gemeente Sassenheim de parkeertarieven in wijk A heeft verhoogd, ontstaat

een tekort aan parkeerplaatsen in wijk B. Waar heeft dit effect mee te maken?

a. issues interfereren met elkaar

b. issues zijn niet tastbaar.

c. issues zijn omstreden.

31. Wat is het systematisch bepalen wat er moet gebeuren en aantonen wat wel en niet

gebeurd is?

a. Kosten-batenanalyse

b. Multidivisionele model

c. Planning & control

5 NCOI Opleidingsgroep

More magazines by this user
Similar magazines