Management van overheid en non-profit Examennummer: 68500 ...

home.kpn.nl

Management van overheid en non-profit Examennummer: 68500 ...

1386 68500.ex_v1

Management van overheid en non-profit - Examennummer 68500 - 10 december 2011

32. Wat is een voorbeeld van een adhocratie?

a. politieke partij

b. reclamebureau

c. ziekenhuis

33. Peter is manager en werkt in een omgeving die een externe focus heeft en eerder is

gericht op controle dan op flexibiliteit.

Welke management rol kan Peter het best aannemen volgens Quinn?

a. brokerrole

b. monitorrole

c. producerrole

34. Schein heeft een lagenmodel ontwikkeld van organisatiecultuur. Welke laag is het

meest zichtbaar en het makkelijkst te veranderen?

a. artefacts

b. basic underlying assumptions

c. espoused values

35. Er bestaan diverse hybride organisaties. Hoe is een uitkeringsinstantie te kenmerken?

a. maatschappelijke organisatie

b. street-level-bureaucratie

c. uitvoeringsorganisatie

36. Van welk type referentiekader is sprake bij het poldermodel?

a. cognitiefkader

b. normatiefkader

c. regulatiefkader

37. Bij incidenten binnen publiek management staan verschillende zaken op het spel.

Welke vraagstuk heeft te maken met robuustheid?

a. Is het betrokkenen genoeg duidelijk dat er aandacht is voor hun problemen?

b. Staat de reputatie van bestuurders op het spel?

c. Zijn organisaties in staat goed samen te werken?

38. Wilson heeft een indeling gemaakt in soorten agencies.

Als er sprake is van slecht meetbare output en slecht meetbare outcome, welk soort

agencie is dan passend?

a. coping organization

b. craft organization

c. procedural organization

NCOI Opleidingsgroep 6

More magazines by this user
Similar magazines