Kärcher - Vanden Borre

data.vandenborre.be

Kärcher - Vanden Borre

vivabox

Waardebon

Chèque-Cadeau

Gratis vivabox bij aankoop van

een Kärcher stoomreiniger

type ‘sc’ vanaf € 200,-.

vivabox gratuit à l’achat d’un nettoyeur

vapeur Kärcher type

‘sc’ de minimum € 200,-.

www.karcher.be

€ 50,-

STOOM

VAPEUR

( * ) Actie geldig van 1 maart tot en met 30 juni 2013 / Action valable du 1er mars au 30 juin 2013


GRATIs / GRATUIT

wAARdEboN / cHèqUE-cAdEAU

Hoe ontvangt u GRATIs deze vivabox?

comment recevoir GRATUITEMENT ce vivabox?

1. U koopt tijdens de actieperiode van 1 maart t/m 30 juni 2013 een Kärcher

stoomreiniger type ‘SC’ met een aankoopwaarde van minstens € 200,-.

U vult de coupon volledig in en stuurt deze samen met een kopie van uw

aankoopbewijs en de originele streepjescode in een voldoende gefrankeerde

enveloppe naar: Actie vivabox, Kärcher NV, Industrieweg 12, 2320 Hoogstraten.

Pendant la période d’action du 1er mars au 30 juin 2013 inclus vous achetez

un nettoyeur vapeur Kärcher type ‘SC’ de minimum € 200,-. Vous remplissez

complètement le coupon et le renvoyez, accompagné d’une copie de votre

preuve d’achat et le code-barre original, sous enveloppe suffisamment affranchie

à : Action vivabox, Kärcher SA, Industrieweg 12, 2320 Hoogstraten.

Naam/Nom: M/H V/F

Adres/Adresse:

Postcode/Code postal: Plaats/Localité:

Tel/Tél: GSM:

E-mail:

Datum/Date:

Type toestel/Type d’appareil: Art.nr./Référence:

VB SC 3.000 1.512-290

Indien u op de hoogte wil blijven van onze speciale aanbiedingen, kruis dan het vakje aan / Si vous souhaitez être

informé de nos offres spéciales veuillez cocher cette case

Bewaargedeelte voor klant. / Partie à conserver par le client.

2. De vivabox zal na ontvangst van uw coupon en streepjescode binnen 6 weken naar

het door u opgegeven adres verstuurd worden. Le vivabox sera envoyé dans les

6 semaines qui suivent la réception de votre coupon et le code-barre à l’adresse

mentionnée par vous.

Actievoorwaarden/Les conditions d’action:

1 Enkel volledig en duidelijk ingevulde coupons, met daarbij de kassabon en streepjescode komen in aanmerking.

Seuls les coupons intégralement et clairement complétés, accompagnés du ticket de caisse et le code-barre,

seront pris en considération.

2 Enkel geldig op stoomreinigers uit het consumentenprogramma. / Uniquement valable pour les nettoyeurs à vapeur

de la gamme consommateur.

3 Deze actie is enkel geldig in België en G.H. Luxemburg, van 1 maart t/m 30 juni 2013. / Cette promotion est

uniquement valable en Belgique et G.H. Luxembourg,

du 1er mars au 30 juin 2013 inclus.

4 Sluitingsdatum van deze actie is 7 juli 2013.

La date de clôture de cette action est le 7 juillet 2013.

5 Niet cumuleerbaar / Ne pas cumulable.

www.karcher.be

More magazines by this user
Similar magazines