Landbouwvoorlichtingsdiensten - agrilife - Europa

agrilife.jrc.ec.europa.eu

Landbouwvoorlichtingsdiensten - agrilife - Europa

Duurzame landbouw en bodembehoud

Bodemgerichte beleidsmaatregelen

Informatieblad nr.

Bewustzijnsvorming:

een belangrijke stap in

bodembescherming (Somerset,

Verenigd Koninkrijk) (Bron:

Ian Fenn)

Initiatief Agrarische bodemverontreiniging in stroomgebieden

(‘Catchment-sensitive farming’) (Engeland)

‘Catchment‑sensitive farming (CSF)’ (2006‑2011) is een samenwerkingsverband tussen Defra (het

ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken in het Verenigd Koninkrijk) en twee gouvernementele

milieuorganisaties (‘Environment Agency’ en ‘Natural England’). Het wordt gefinancierd door de overheid,

waarbij GBP 25 miljoen is gereserveerd voor de eerste twee jaar, waarvan GBP 5 miljoen voor het

‘Capital Grants Scheme’. Het initiatief heeft ten doel het vroegtijdig aanpakken, op vrijwillige basis, door

agrariërs van door landbouw veroorzaakte diffuse waterverontreiniging en het verbeteren van bodem‑ en

waterbeheerpraktijken in 40 prioritaire stroomgebieden te bevorderen en zo bij te dragen aan een aantal

beleidsdoelen, waaronder de uitvoering van de kaderrichtlijn water. De nadruk ligt op het aanbieden van

informatie, advies en capaciteitsopbouw.

De maatregelen hebben succes bij het vergroten van het bewustzijn bij agrariërs van een reeks zaken

rond diffuse verontreiniging, en de bodembeheerspraktijken die hiermee verband houden. Door het

financieren van voorlichters in het veld is de capaciteit om bodembeheer onder de aandacht te brengen

toegenomen. Hierdoor hebben andere maatregelen, zoals ‘Environmental Stewardship’, de belangrijkste

milieumaatregel voor de landbouw in Engeland, en het ‘Capital Grants Scheme’ voor agrariërs, een

scherpere focus gekregen. Hoewel de regeling pas recentelijk is ingegaan is de startfase zeer succesvol

verlopen. In het kader van de regeling zijn 14 000 bedrijfsspecifieke aanbevelingen gedaan, waaronder

een groot aantal dat gericht was op passend bodembeheer. De regeling kan een belangrijk gat opvullen

in de reeks beleidsregelingen die bestaat om diffuse waterverontreiniging en bodemverontreiniging door

de landbouw aan te pakken en heeft aanzienlijk draagvlak onder belanghebbenden.

Bron: SoCo-gevalsstudie

Meer informatie

http://soco.jrc.ec.europa.eu

10

More magazines by this user
Similar magazines