Beknopte geschiedenis van de domeincollectie Actuele omvang

media.leidenuniv.nl

Beknopte geschiedenis van de domeincollectie Actuele omvang

Universiteitsbibliotheek is eenduidig: de Universiteitsbibliotheek verzamelt op het gebied

van de inheemse talen van Afrika, het Afrika Studiecentrum op het gebied van alle overige

aspecten van Afrika.

• Het KITLV heeft een uitgebreide bibliotheek over onder meer de talen van het Caraïbisch

gebied en Suriname. Haar collectie over Pidgin- en Creoolse talen en over de Indiaanse

talen van Suriname is omvangrijker dan die van de Leidse Universiteitsbibliotheek.

• De bibliotheek van het Rijksmuseum voor Volkenkunde collectioneert op het gebied van

de niet-Westerse kunst en materiële cultuur en aanverwante onderwerpen. Volkenkundige

series en tijdschriften bevatten vaak ook publicaties over inheemse talen.

De Leidse Universiteitsbibliotheek is de enige bibliotheek in Nederland die systematisch

verzamelt op het gebied van de Afrikaanse talen, het Baskisch en de Indiaanse talen. Voor de

andere deelgebieden zijn er (ook) belangrijke collecties elders in het land:

1) De universiteit Utrecht heeft de grootste en breedste collectie Keltische talen in

Nederland. De Leidse collectie beperkt zich vooral tot materiaal van belang voor de

historische taalkunde van het Keltisch.

2) De Leidse collectie Oudgermaans bevat ongeveer de helft van het in Nederland

aanwezige relevante materiaal. De bibliotheken van de Universiteit Groningen en de

Universiteit van Amsterdam vormen hierop een belangrijke aanvulling.

3) De Leidse collectie Scandinavische taal- en letterkunde is heel beperkt. Eventuele Leidse

gebruikers zijn hoofdzakelijk aangewezen op de bibliotheken van de Universiteit

Groningen en de Universiteit van Amsterdam.

4) Voor wat betreft de gebarentalen heeft de Universiteitsbibliotheek minder dan de helft

van het in Nederland aanwezige relevante materiaal. Voor de rest zijn de Leidse

gebruikers aangewezen op de collecties van andere wetenschappelijke bibliotheken in

Nederland, waarvan die van de Universiteit van Amsterdam de grootste collectie

gebarentalen heeft.

Algemene relatie met onderwijs en onderzoek

De collectie Diverse talen is in het Leidse onderwijs vooral van belang voor de volgende

programma’s:

• Bachelor Talen en culturen van Afrika

• Bachelor Talen en culturen van Indiaans Amerika (vanaf het studiejaar 2006-2007 worden

geen nieuwe propedeusestudenten meer tot deze opleiding toegelaten.)

• Master in African Languages and Cultures

• Master in African Linguistics

• Master in Indian American Studies

• Master in Archaeology and History of Native American People

• Master in Comparative Indo-European Linguistics

• Research Master (MPhil) in Linguistics: Structure and Variation in the Languages of the

World

• Research Master (MPhil) in Latin American and Amerindian Studies

• Research Master (MPhil) in Archaeology, Native American Religion and Society

• Bijvak Afrikaanse talen en culturen

• Bijvak Talen en culturen van Indiaans Amerika

• Bijvak Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

De collectie Diverse talen ondersteunt Leids onderzoek dat valt onder het onderzoeksinstituut

LUCL, en wel dat deel dat is georganiseerd rond de volgende leerstoelen:

More magazines by this user
Similar magazines