Beknopte geschiedenis van de domeincollectie Actuele omvang

media.leidenuniv.nl

Beknopte geschiedenis van de domeincollectie Actuele omvang

Collectievormingsprofiel

Actuele relatie met onderwijs en onderzoek

De collectie Diverse talen ondersteunt met name onderwijs en onderzoek dat plaatsvindt bij

Talen en culturen van Afrika (TCA), Talen en culturen van Indiaans Amerika (TCIA) en

Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap (VIET). Het gaat om de volgende aantallen

studenten en onderzoekers:

Talen en

culturen van

Afrika

Talen en culturen

van Indiaans

Amerika

Vergelijkende

Indo-Europese

taalwetenschap:

Gewone en bijzondere hoogleraren 3 1 4

Overige vaste staf 5 5 1

Promovendi, postdocs, etc. 17 5 6

MA-studenten 27 1 1

BA-studenten 29 3 17

Eerstejaarsstudenten in 2007 6 n.v.t. 10

De bachelor-opleiding voor TCIA is gestaakt met ingang van het studiejaar 2006-2007 en

sindsdien worden geen nieuwe propedeusestudenten meer tot deze opleiding toegelaten.

De drie genoemde opleidingen en onderzoeksgroepen worden niet alleen ondersteund vanuit

de collectie Diverse talen. Voor TCA is er een taakverdeling met het Afrika Studiecentrum,

waarbij de Universiteitsbibliotheek verzamelt op het gebied van de inheemse talen van Afrika

en het Afrika Studiecentrum op het gebied van alle overige aspecten van Afrika. Voor TCIA

is er een parallelle taakverdeling met de collectie archeologie. VIET, tenslotte, wordt ook

ondersteund vanuit de collecties Klassieke talen, Oost-Europa (de Balto-Slavische talen),

Midden Oosten (Iraanse talen en Tochaars), Zuid- en Centraal Azië (Indische talen) en

Nederlands, Engels en Duits (Oudgermaans). Voor de Anatolische talen wordt VIET

ondersteund door het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten.

Er zijn geen opleidingen of onderzoeksgroepen die zich specifiek met het Baskisch, de

gebarentalen of de Pidgin- en Creoolse talen bezighouden. De collectievorming voor deze

vakken is meer algemeen ondersteunend voor taalkundig onderwijs en onderzoek. Alle drie de

deelcollecties zijn van belang voor de taaltypologie. De Pidgin- en Creoolse talen zijn bovendien

van speciaal belang voor wie zich met het Caraïbisch gebied of Afrikaanse talen

bezighoudt.

Aankoop en aankoopmethodiek

De aanschaf verloopt hoofdzakelijk via de boekhandel, maar voor de deelcollectie Afrikaanse

talen ook via particulieren. In Afrika zelf uitgegeven publicaties zijn vaak uitsluitend zeer

lokaal verkrijgbaar, meestal in maar één kantoor in één specifieke stad. Wat binnenkomt is

wat vrijwilligers (vooral Leidse onderzoekers) kunnen en willen aanschaffen tijdens hun

reizen.

In beginsel gebeurt de aanschaf via de boekhandel aan de hand van promotiemateriaal van

uitgevers en aanschafsuggesties van gebruikers, met nog wat aanvullingen achteraf op grond

van boekbesprekingen. Voor de Afrikaanse en Indiaanse talen wordt bovendien gebruik

gemaakt van bibliografische vakpublicaties.

De aanschaf voor Afrikaanse talen vindt plaats in zeer nauwe samenwerking met de

wetenschappelijke staf bij Letteren zelf. Het Leidse tijdschrift Journal of African Languages

More magazines by this user
Similar magazines