Beknopte geschiedenis van de domeincollectie Actuele omvang

media.leidenuniv.nl

Beknopte geschiedenis van de domeincollectie Actuele omvang

and Linguistics (JALL) bevat een overzicht van nieuwe uitgaven op het vakgebied. Al deze

uitgaven worden aangeschaft voorzover betaal- en leverbaar.

Bij de aanschaf voor Indiaanse talen speelt de SSILA Newsletter een cruciale rol. Deze

uitgave van de Society for the Study of the Indigenous Languages of the Americas verschijnt

viermaal per jaar en bevat een overzicht van recente publicaties op het vakgebied.

Selectiecriteria

De vakgebieden van de collectie Diverse talen kenmerken zich door een relatief bescheiden

wetenschappelijke productie. Daardoor kunnen de selectiecriteria tamelijk eenvoudig blijven.

Alle wetenschappelijke publicaties die over bepaalde onderwerpen gaan worden tot een

bepaald niveau aangeschaft. Voor welke onderwerpen en niveaus dat precies zijn, zie tabel:

NBC Vakgebied Onderwerp Opmerkingen Niveau

collectievorming

Gewenst Huidig

18.01 Indo-Europese talen:

algemeen

18.02 Germaanse talen:

algemeen

18.14 Scandinavische taal-

en/of letterkunde

Historische-vergelijkende taalkunde

van het Indo-Europees en de

reconstructie van het Proto-Indo-

Europees

8 6

Historische-vergelijkende taalkunde

van de Oudgermaanse talen en de

reconstructie van het Proto-Germaans

8 4

Historische taalkunde en dialectologie Voorzover van belang voor

de Oudgermaanse en Indo-

Europese taalvergelijking

8 2

Algemene naslagcollectie 1 1

Taalkunde van het Gotisch 8 6

18.21 Germaanse talen:

overige

18.67 Keltische talen Historische taalkunde en dialectologie Voorzover van belang voor

de historische-vergelijkende

taalkunde van het Indo-

Europees

8 2

18.78 Afro-Aziatische talen: Taalkunde van de Tsjadische,

10 10

overige

Koesjitische en Omotische talen

Teksten in deze talen Als bron voor taalkundig

onderzoek

4 3

18.91 Amerindische talen Taalkunde van de inheemse talen van

Indiaans Amerika

8 8

18.92 Talen van Sub- Taalkunde van de Niger-Congo-talen,

10 10

Saharaans Afrika de Nilo-Saharaanse talen en de

Khoisantalen

Teksten in deze talen Als bron voor taalkundig

onderzoek; teksten in het

Swahili ook voor

onderwijsdoeleinden

(taalverwerving)

4 3

18.96 Pidgin- en Creoolse

talen

Taalkunde 6 1

18.97 Gebarentalen Taalkunde 2 1

Gebarentalen van Afrika 10 1

18.99 Overige talen

Taalkunde van het Baskisch 6 1

Letterkunde van het Baskisch 4 1

Taalkunde van de Eskimotalen van

Noord-Amerika

8 8

Het gaat daarbij vrijwel uitsluitend om papieren boeken en tijdschriften, maar dat heeft meer

met de aard van het aanbod te maken dan met een principiële keus. Iets soortgelijks geldt voor

taal en herkomst van de publicaties. Ook al zijn de meeste aangeschafte publicaties in het

Engels, Duits of Frans en afkomstig uit een westers land, dit is geen selectiecriterium en

relevant aanbod in andere talen en uit andere landen wordt ook aangekocht.

Beschikbare middelen

More magazines by this user
Similar magazines