Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen en ... - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen en ... - Fiscus.fgov.be

Projecten in verband met de toekomstige stafdiensten B&I

1. Functionele Expertise en Ondersteuning (FEO)

a) Algemeenheden

Het project FEO heeft als doel het uitwerken van de richtlijnen van een toekomstige stafdienst op het

niveau N1 die zal belast zijn met het opstellen van de reglementering, de circulaires en technische instructies,

alsook met de ontwikkeling van debest practices’ en de modellen van werkmethoden.

b) Oprichting van een Cel FEO

De operationalisering van de afdelingen ‘Reglementering’ en ‘Juridische Expertise’ van deze toekomstige

stafdienst werd reeds sinds 2005 als prioritair beschouwd.

In de loop van 2006 werden de eerste werkzaamheden, noodzakelijk voor deze operationalisering, gerealiseerd

door de cel FEO. Deze werkzaamheden worden beschreven in het activiteitenverslag van de

entiteit Belasting en Invordering 2006.

c) Operationalisering van de afdelingen “Reglementering” en “Juridische Expertise” – evolutie in 2007

Een essentieel element om de operationalisering van de afdelingen “Reglementering” en Juridische Expertise,

zoals beschreven in de haalbaarheidsstudie, te kunnen uitvoeren, is een nieuwe juridische structuur

voor de FOD Financiën.

Gelet op de moeilijkheden die werden ondervonden bij de oprichting van deze nieuwe structuur, werd door

de stafdienst P&O aan de cel FEO gevraagd om een scenario uit te werken dat de operationalisering van

deze afdelingen in de As-Is mogelijk maakt.

Een analyse werd uitgevoerd en de volgende punten werden bestudeerd:

1

- uitvoerige beschrijving van de materies behandeld binnen de verschillende teams;

- gedetailleerde beschrijving van de processen;

- analyse van verschillende elementen in verband met de as ‘medewerkers’: functies, selectie en opleiding;

- analyse van de huidige organisatie om de operationaliseringsmogelijkheden na te gaan, met inbegrip

van de micro-inplanting;

- voorbereiding van de communicatieacties;

- uitwerking van een elektronisch dossierbeheersysteem in afwachting van de installatie van een defi nitief

systeem door ICT.

Ondertussen zijn diverse nota’s met betrekking tot de samenwerkingsprincipes met de stafdienst Managementondersteuning

(niveau N2) gefi naliseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan het College B&I.

Ondanks de voorgestelde mogelijkheden en de fi nalisering van de operationaliseringswerkzaamheden,

was eind 2007 nog geen concrete en defi nitieve beslissing genomen.

d) Project Kennisbeheer

De eerste fase van het ontwikkelen en het operationaliseren van een enig kennisbeheersysteem in de

FOD Financiën zal in het bijzonder het volgende omvatten:

de installatie van een centrale ‘unieke’ kennisdatabank waarin op relatief korte termijn (midden 2008)

de bestaande gegevensbanken zoals ‘Fisconet’ en ‘Codipers’, en tal van andere informatieve sites,

zullen worden geïntegreerd;

de bouw van een gebruiksvriendelijke en performante zoekmotor;

de ter beschikkingstelling van de nodige beheerstools;

de ontwikkeling van een digitaal informatiekanaal (‘push & pull’-systeem);

de implementatie van de benodigde toegangsmodules en webinterfaces.

De offerteaanvraag met betrekking tot deze eerste fase werd gepubliceerd in juli 2006.

9

More magazines by this user
Similar magazines