Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen en ... - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen en ... - Fiscus.fgov.be

3

30

• Uitgaande van een dubbele evaluatie gebaseerd op de twee belangrijkste werkwijzen, heeft de OCScel

de ontwikkeling van de carrouselfraude voor de periode 2001-2007 (in miljoen euro) als volgt

geschat:

Jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Schade (in

miljoen euro) door

carrouselfraude

1.099 232 158 158 131 26 44

Men kan dus vaststellen dat de carrouselfraude sterk is afgenomen in vergelijking met de jaren 2000

en 2001 die een piek vertoonden. Er dient niettemin een lichte verhoging voor het jaar 2007 te worden

vermeld.

• De analyses van de OCS verschaffen eveneens de volgende inlichtingen voor het jaar 2007:

- Onder de door de fraudeurs meest op prijs gestelde goederen heeft de elektronica plaats gemaakt

voor luxe auto’s;

- In de internationale netwerken (voornamelijk ten nadele van het Verenigd Koninkrijk) zijn nieuwe

goederen opgedoken ingevolge de introductie van nieuwe wettelijke maatregelen in de risicosectoren

(reverse charge): edele metalen zoals platina, stimulerende dranken, medische testen en

scheermesjes;

- 3 gerechtelijke arrondissementen van het land omvatten 80% van de carrouselfraude.

b) Andere samenwerkingsprotocollen

• Naast het opvolgen van de andere bestaande protocollen waarvan reeds sprake in voorgaande jaarverslagen,

kan men het afsluiten vermelden gedurende het jaar 2007 van het samenwerkingsprotocol

betreffende de strijd tegen de fi scale fraude in de horecasector. Dit protocol is ontstaan uit de gemeen-

schappelijke wil van de fi scale administratie en de beroepsverenigingen om de horecasector geleidelijk

gezond te maken wat betreft de bestaande oneerlijke concurrentie vanwege weinig scrupuleuze

marktdeelnemers en wat betreft de toegenomen faillissementen.

• Het protocol voorziet derhalve in de toepassing van een model van minimale fi scale controlenormen.

Dit laat toe een stabiele en voorspelbare omgeving te creëren wat de voorschriften betreft die in de

sector algemeen van toepassing zullen zijn en wat het verzekeren betreft van een betere verdeling van

de belastingen tussen alle marktdeelnemers in de horeca. Dit model wordt besproken tussen de vertegenwoordigers

van de sector, onder toezicht van het AFC. De sociale Administraties zullen eveneens

verplicht betrokken moeten worden bij het in werking treden van het protocol.

5. Toezicht op en dagelijks beheer van de Taskforces anti-fraude verbonden aan de grote stromingen van

fi scale fraude.

a) Kasgeldvennootschappen.

• De operationele diensten van de BBI nemen geen nieuwe dossiers kasgeldvennootschappen meer

voor hun rekening zodat deze laatste door de AOIF beheerd worden. Naast de aanpak van een reeds

bestaand netwerk heeft de AOIF in 2007 een nieuw netwerk onderzocht met 37 dossiers betreffende

de aanslagjaren 2004-2007.

• Gedurende het jaar 2007 heeft de Nationale invorderingscel kasgeldvennootschappen haar taak verder

gezet om aanslagdossiers opgesteld inzake de kasgeldvennootschappen te analyseren met het

doel mogelijkheden tot invordering uit te werken. Zij heeft er eveneens voor gezorgd om de sedert haar

oprichting ingestelde procedures te bespoedigen.

Bovendien werden door de cel 21 nieuwe gerechtelijke procedures behandeld zowel inzake burgerlijke

rechtsvorderingen als inzake strafvorderingen.

• De werkelijk gedurende het jaar 2007 geïnde sommen bedragen 1.906.770,39 euro. Deze cijfers brengen

het totaal bedrag van de ingevorderde sommen sedert de oprichting van de cel op 5.011.216

euro.

More magazines by this user
Similar magazines