Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen en ... - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen en ... - Fiscus.fgov.be

In concreto en met betrekking tot het aanslagjaar 2008:

- inzake PB:

de aangiften moeten op 30/04/2008 verzonden zijn;

• Tax-on-Web moet op 15/05/2008 beschikbaar zijn;

• het scannen van de aangiften moet op 03/07/2008 aanvangen;

• TAXI moet op 01/09/2008 beschikbaar zijn;

- Inzake Ven.B:

de aangiften moeten op 15/05/2008 verzonden zijn;

• VENSOC moet op 15/05/2008 beschikbaar zijn;

• het registratieprogramma moet op 01/09/2008 beschikbaar zijn.

Met betrekking tot het aanslagjaar 2007 moeten de controles er voor zorgen dat het aantal niet-ingediende

aangiften – globaal – beperkt blijft tot :

- 10% van het aantal verzonden aangiften PB;

- 20% van het aantal verzonden aangiften BNI-nat.pers.;

- 8% van het aantal verzonden aangiften Ven.B;

- 30% van het aantal verzonden aangiften BNI-ven.;

- 15% van het aantal verzonden aangiften RPB.

Inzake PB, moeten de controles er bovendien ook nog voor zorgen dat maximaal 15% van de ontvangen

aangiften manueel wordt verwerkt in plaats van te worden gescand.

b.2) Controle

4

De doelstellingen inzake controle hebben als fi naliteit het substantieel verhogen van het aantal uitgevoerde

controles.

Momenteel worden de volgende activiteiten onderscheiden:

- de grondige verifi catie: die veronderstelt een simultane controle van de materies inkomstenbelastingen

en btw en een controle van de boekhouding over een periode van minstens 2 jaar; de grondige

verifi caties worden door de controlecentra verricht;

- de beheerscontrole: dit is een gericht onderzoek naar bepaalde punten van de aangifte; de beheerscontroles

worden hoofdzakelijk door de klassieke diensten van de directe belastingen en van de btw

uitgevoerd;

- de inordestelling: dit is een essentiële rechtzetting uitsluitend op basis van in het dossier voorhanden

zijnde informatie en waarbij tevens ook alle onderdelen van het permanent dossier van de belastingplichtige

worden bijgewerkt;

- zonder verifi catie: deze classifi catie wordt gebruikt wanneer ofwel de gegevens van de aangifte zonder

meer worden verwerkt, ofwel wanneer essentiële rechtzettingen worden uitgevoerd maar zonder

bijwerking van het permanent dossier;

- geautomatiseerde inkohiering: dit is een nieuwe categorie die sinds aanslagjaar 2005 in de PB is

ontstaan door het gebruik van TAXI en waardoor een aantal aangiften zonder enige tussenkomst van

een taxatieambtenaar worden ingekohierd.

Met het begrip “controle” worden enkel de beheerscontroles en de grondige verifi caties bedoeld. De

inordestellingen, zonder verifi catie en geautomatiseerde inkohieringen vormen samen “het verwerken en

het beheer van de aangiften”.

Voor de klassieke diensten van de directe belastingen werden op 10 juli 2007 reeds nationale doelstellingen

meegedeeld. Op 10 en 12 december kwamen de klassieke diensten btw en de controlecentra aan

bod. Hun doelstellingen beogen de verifi catiegraad (= aantal beheerscontroles of grondige verifi caties ten

opzichte van het totaal aantal belastingplichtigen) en het percentage rechtzettingen te verhogen.

37

More magazines by this user
Similar magazines