Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen en ... - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen en ... - Fiscus.fgov.be

d) De AOIF in cijfers: aantal personeelsleden

Sinds alle personeelsleden van de AOIF bij wijze van overgangsmaatregel voor het verwezenlijken van de

Coperfi n-herstructurering gekanteld werden in een “voorlopige cel”, bestaat er geen “kader” meer zoals

voorheen. Jaarlijks moeten de functionele behoeften in een personeelsplan worden voorgelegd. Het personeelsplan

maakt evenwel geen onderscheid tussen de AOIF en de Administratie van de invordering.

Globaal genomen is het personeel als volgt verdeeld over de verschillende buitendiensten:

Aantal effectieven tewerkgesteld in de sector taxatie

Klassieke diensten

BTW; 2.395; 21%

Controlecentra;

2.370; 21%

Klassieke diensten

DB; 6.507; 58%

e) De AOIF in cijfers: aantal belastingplichtigen

Voor het beheer van de belastingplichtigen beschikt de administratie over nationale bestanden.

4

De natuurlijke personen onderworpen aan de Personenbelasting zijn opgenomen in het geautomatiseerd

repertorium van de natuurlijke personen. Het is op basis van dit repertorium dat de aangiften worden verzonden.

Een belastingplichtige “PB” kan dus zowel een gezin zijn als een alleenstaande. Het repertorium

bevat alle belastingplichtigen die in principe aan de personenbelasting zijn onderworpen, dus ook belastingplichtigen

die om een of andere reden zijn vrijgesteld van de verplichting een aangifte in te dienen.

Het repertorium van de rechtspersonen bevat de instellingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting,

aan de rechtspersonenbelasting of aan de belasting van niet inwoners-vennootschappen.

Het signaletisch bestand bevat alle personen die btw-plichtig zijn. Dit bestand bevat dus natuurlijke personen

en rechtspersonen die ook in een van de repertoria natuurlijke personen of rechtspersonen zijn

opgenomen.

e.1) Personenbelasting (PB)

Voor de PB tellen we voor het aanslagjaar 2007 iets meer dan 6,6 miljoen belastingplichtigen (zie bijlage

– tabel nr. 1).

39

More magazines by this user
Similar magazines