Aanslagjaar 2009 - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Aanslagjaar 2009 - Fiscus.fgov.be

Art. 145 21 , Maximumbedrag van de uitgaven betaald voor prestaties in

1 ste lid het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

of voor prestaties betaald met dienstencheques: 1.810 2.400

Art. 145 24 , § 1, Vermindering voor energiebesparende uitgaven :

4 de lid Maximumbedrag van het totaal van de verschillende

belastingverminderingen per belastbaar tijdperk per woning : 2.000 2.650

Art. 145 24 , § 2,

3 de lid

Art. 145 25 , 3 de lid,


Verhoging van het maximumbedrag inzover betrekking op de

uitgaven als bedoeld in het eerste lid, 2° of 3° : 600 790

Minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken voor de toepassing

van de belastingvermindering voor de uitgaven voor de vernieuwing van

p. 5

600 790

een woning gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid : 2.500 3.310

6 de lid Totaal van de belastingvermindering per woning : 500 660

Art. 145 26 , Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving

§ 1, 4 de lid van obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds : 210 280

Art. 145 27 , Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving

§ 1, 4 de lid van obligaties uitgegeven door het Startersfonds : 210 280

Art. 145 29

Art. 145 30

Maximumbedrag van de belastingvermindering voor de

verwerving van obligaties uitgegeven door het Fonds

ter reductie van de globale energiekost : 210 280

Belastingvermindering voor de vernieuwing van een in België

gelegen woning, verhuurd via een sociaal verhuurkantoor :

3 de lid, 2° Minimumbedrag van de totale kostprijs van de werken :

7.500 9.940

4 de lid Maximumbedrag van de belastingvermindering per woning : 750 990

Art. 145 31

Maximumbedrag van de belastingvermindering per belastbaar

tijdperk en per woning voor het bouwen, het in nieuwe staat

verwerven van een passiefhuis of de volledige of gedeeltelijke

vernieuwing van een onroerend goed om het te verbouwen tot passiefhuis

:

Belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van een woning

tegen inbraak of brand :

Maximumbedrag van de belastingvermindering per woning: 130 170

More magazines by this user
Similar magazines