Aanslagjaar 2009 - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Aanslagjaar 2009 - Fiscus.fgov.be

II.C. Titel V van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

(Coëfficiënt art. 178, § 3, 2° en 243, 4 de lid, WIB 92: 1,3248)

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag

Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2009

Art. 243, 2 de lid, Belastingverminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten

verkregen door niet-inwoners zonder tehuis in België :

1° - het netto-inkomen bestaat uitsluitend uit pensioenen of andere vervangingsinkomsten,

uit brugpensioenen nieuw stelsel of uit

werkloosheidsuitkeringen : 2.392,67 3.169,81

3° - het netto-inkomen bestaat uitsluitend uit wettelijke ziekte- en

invaliditeitsuitkeringen : 2.774,10 3.675,13

Art. 244bis Grensbedrag inzake beroepsinkomsten waarboven er geen aanleiding

is tot een gemeenschappelijke aanslag van echtgenoten : 6.700 8.880

II. D. Titel VI van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

(Coëfficiënt art. 178, § 3, 2°; 289ter, § 3, en 292bis, § 1, 3 de lid, WIB 92: 1,3248)

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag

Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2009

Art. 289 ter , Maximumbedrag van het totale netto-inkomen dat recht

§ 1, 1 ste lid geeft op een belastingkrediet : 14.140 18.730

§ 2, 1 ste lid

Grensbedrag van de activiteitsinkomsten dat moet worden overschreden

om recht te geven op een belastingkrediet : 3.260 4.320

§ 2, 2 de lid, 1° tot 3°, Bedrag van het belastingkrediet : 440 580

4 de lid

Grensbedragen van de activiteitsinkomsten voor de berekening van het

bedrag van het belastingkrediet : 3.260 4.320

4.350 5.760

Verschil : 1.090 1.440

10.880 14.410

14.140 18.730

Verschil : 3.260 4.320

§ 2, 5 de lid Bedrag van het belastingkrediet voor meewerkende echtgenoten : 200 260

Art. 292bis , Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling :

§ 1, 2 de lid - maximumbedrag van de verrekening van het overgedragen

belastingkrediet :

- totale bedrag van het overgedragen belastingkrediet op het einde

105.400 139.630

van het vorig aanslagjaar : 421.600 558.540

p. 7

More magazines by this user
Similar magazines