Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Fiscus.fgov.be

6

OVERGANGSPERIODE VOOR HET VISEREN VAN

CONTROLE-EXEMPLAREN T5

19. Ingevolge de nieuwe voorschriften op het gebruik van

controle-exemplaren T5 bij de vereenvoudiging bij vertrek (zie de

∋∋ 4 bis en 59 van het schema) mag vanaf 1 juli 2003 geen gebruik

meer worden gemaakt van vooraf geldiggemaakte

controle-exemplaren T5, wanneer zulks niet in de vergunning

vereenvoudiging bij vertrek uitdrukkelijk voor de betrokken goederen

is voorzien.

Alle vergunninghouders “Toegelaten afzender”, die ook

na 30 juni 2003 gebruik willen maken van vooraf geldiggemaakte

controle-exemplaren T5, moeten vanaf 1 januari 2003 de uitbreiding

van hun bestaande vergunning vereenvoudiging bij vertrek vragen

bij de gewestelijke directie der douane en accijnzen over hun

gebied. In hun aanvraag dienen zij, onder verwijzing naar

onderhavige omzendbrief, de goederen en de regeling te vermelden

waarvoor van de vooraf geldig gemaakte controle-exemplaren T5

zal worden gebruik gemaakt alsmede te vermelden op welke wijze

terzake zekerheid zal worden gesteld bij de douane (nummer dossier

en douanekantoor). Zo de zekerheid elders dan bij de douane is

gesteld volstaat het te vermelden bij welke dienst die zekerheid is

gesteld (naam en adres).

*

* *

20. Deze omzendbrief wordt van toepassing met ingang van

1 januari 2003 en vervangt de omzendbrief van 2 december 1996,

nr. D.D. 34.110 (D.D. 520.30/533.50).

Voor de Directeur-generaal :

De Directeur, diensthoofd

G. CAPIAU

More magazines by this user
Similar magazines