Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Fiscus.fgov.be

MINISTERIE VAN FINANCIEN

Administratie der

douane en accijnzen

VRAGENLIJST VEREENVOUDIGING BIJ VERTREK

INFO AANVRAAG VERGUNNING TOEGELATEN AF-

ZENDER

(Indien u voor het invullen van de bijgaande vragenlijst

verduidelijkingen wenst, neemt u contact met een van de

hiernavolgende ambtenaren.)

De ingevulde vragenlijst moet aan de gewestelijke directie

der douane en accijnzen over het gebied waar de exploitatiezetel

van uw firma is gevestigd worden gestuurd.

TOELICHTING

De aanvrager van een vergunning “Toegelaten afzender”,

bedoeld in de artikelen 398 t/m 404 van Verordening (EG)

nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 (P.B. EG nr. L 253

van 11 oktober 1993) moet alle, in de bijgaande vragenlijst

gevraagde, gegevens verstrekken. Indien nodig, mogen bepaalde

inlichtingen worden verstrekt op bijgevoegde opgaven of lijsten.

Het verstrekken van onduidelijke of onvolledige inlichtingen

kan het verlenen van de gevraagde vergunning enkel vertragen of in

het gedrang brengen.

More magazines by this user
Similar magazines