mogen om te - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

mogen om te - Fiscus.fgov.be

deze kosteloos en zonder boete geregistreerd worden, ongeacht

of ze vóór of na 1 januari 2007 afgesloten werden.

De burgerlijke gevolgen - niet-gepresteerde vooropzeg

of niet-betaling van een vergoeding aan de verhuurder bij

gebrek aan registratie - zijn slechts van toepassing vanaf 1

juli 2007.

GeVOlGen VOOR De BURGeR

De huurcontracten die gedurende jaren opzettelijk ”discreet”

gehouden werden, zijn vandaag uit de schaduw getreden.

Hoewel de registratie van deze contracten verplicht was, werd

deze verplichting zowel door de eigenaars als door de huurders

vaak verwaarloosd zonder twijfel om kosten te kunnen sparen

en, voor velen, omwille van onwetendheid over de gevolgen

van hun keuze.

Om te genieten van deze onverwachte fiscale amnestie, hebben

talrijke eigenaars zich dan ook gehaast naar de registratiekantoren

met als gevolg dat deze kantoren bestormd werden

met huurcontracten, voor het grootste deel van vóór 2007.

Dit bewijzen de volgende cijfers:

Aantal huurcontracten geregistreerd van 2002 tot 2007

Aard huurcontract 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Commercieel 27.963 23.897 24.188 22.881 22.944 54.833

Huisvesting 57.595 56.933 56.474 58.003 57.692 557.068

TOTAAl 85.558 80.830 80.662 80.884 80.636 611.901

Detail betreffende de huurcontracten huisvesting geregistreerd in 2007

Periode van registratie Huurcontracten

Tijdens de overgangsperiode 451.151 (*)

Na de overgangsperiode 105.917

TOTAAl 557.068

(*) waarvan 357.066 huurcontracten van vóór 1 januari 2007

huurcontracten van onroerende goederen uitsluitend bestemd tot huisvesting (vervolg)

More magazines by this user
Similar magazines