mogen om te - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

mogen om te - Fiscus.fgov.be

meisje - Dorothée Van Den Berghe

GeVOlGen VOOR HeT WeRk

men moet weten dat met de registratie

van de huurcontracten, het werk van de administratie

niet beëindigd is. Deze contracten

moeten ook in de documentatie geïntegreerd

worden. Deze integratie dient zo

spoedig mogelijk te gebeuren teneinde de

rechtszekerheid optimaal te garanderen.

De factor tijd is immers essentieel

om bijvoorbeeld

aan een potentiële koper

van een welbepaald onroerend

goed te bevestigen

of er al dan niet een huur-

overeenkomst voor dit goed

bestaat.

Omdat de administratie

zich bewust was van de gevolgen

van de nieuwe wet

op de hoeveelheid te behandelen

huurcontracten

heeft ze een geïnformatiseerde databank

ontworpen om de papieren repertoria

te vervangen. Deze databank werd operationeel

in juli en jobstudenten werden

toegewezen aan de registratiekantoren

om het encoderen te bespoedigen. Deze

databank zal alle huurcontracten bevatten

huurcontracten van onroerende goederen uitsluitend bestemd tot huisvesting (vervolg)

geregistreerd sinds 2007 en deze die eerder

werden geregistreerd maar die nog niet

werden opgenomen in de papieren repertoria.

Op 31 december 2007 waren er nog

215.526 contracten te encoderen om de

toestand te regulariseren.

nOG meeR

In de toekomst wil de administratie aan

de burgers de mogelijkheid bieden om

de databank van de geregistreerde huurcontracten

via het internet te consulteren

teneinde na te gaan of hun contract wel

degelijk werd geregistreerd.

In samenwerking met verschillende externe

partners wil ze ook verschillende

type-huurcontracten gratis ter beschikking

stellen op de internetsite van de fOD financiën.

naar aanleiding hiervan stond eind

2007 een eerste samenwerkingsprotocol op

het punt om ondertekend te worden met

de consumentenvereniging Testaankoop.

In dezelfde lijn onderzoekt de administratie

de mogelijkheid om een webformulier

te ontwerpen dat de neerlegging van

het huurcontract bij het registratiekantoor

rechtstreeks via het internet mogelijk

maakt.

More magazines by this user
Similar magazines