Fiscale zaken - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Fiscale zaken - Fiscus.fgov.be

Uit de ervaring van het vorige Fiscalis-programma 1998-2002 is gebleken dat de seminaries, de

uitwisselingen en de multilaterale controles inderdaad de mogelijkheid bieden om de doelstellingen

van het programma te verwezenlijken, namelijk: een doeltreffende, effectieve en meer uitgebreide

samenwerking tussen de Lidstaten. Deze werkzaamheden worden derhalve verder gezet in het

programma 2003-2007 net zoals eveneens de verbetering van de communicatiesystemen en van

de systemen van informatie-uitwisseling.

Bovendien moeten de (fiscale en taalkundige) opleidingen worden verder gezet. Hiervoor werd een

coördinatiegroep inzake vorming opgericht.

Nieuwe activiteiten zoals studiebezoeken en het oprichten van tijdelijke projectgroepen werden

eveneens voorgesteld.

Bovendien moest eveneens rekening gehouden worden met de toetreding (op 1 mei 2004) van

10 nieuwe Lidstaten waarvoor eveneens specifieke opleidingsactiviteiten werden voorzien.

Er werd een nieuw Fiscalis-comité opgericht dat in principe twee maal per jaar zal samenkomen (in

juni en november).

b) Europese Commissie

SCAC (“Standing Committee on Administrative Cooperation”)

In 2003 vergaderde het SCAC-Comité op 25 maart, 25 juni en 1 december.

Nieuwe werkgroepen werden belast met het onderzoek van belangrijke problemen:

het uitwerken van nieuwe formulieren voor het uitwisselen van inlichtingen (SCAC FORM 2004)

die van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2004 bij de inwerkingtreding van het nieuwe

reglement inzake de administratieve samenwerking en van nieuwe formulieren voor het

opstellen van jaarlijkse statistieken;

het opstellen van een lijst van categorieën van informatie die kunnen worden uitgewisseld

tussen de Lidstaten;

bovendien werd een tijdelijke projectgroep belast met het opstellen van een handboek voor

het gebruik van deze formulieren.

België heeft actief deelgenomen aan deze verschillende werkgroepen en werd onder andere belast

met het voorzitten van laatstgenoemde tijdelijke projectgroep.

Andere werkgroepen hebben hun werkzaamheden verder gezet:

onderzoek van de problematiek van de carrouselfraude en de “missing traders”;

een tijdelijke projectgroep werd belast met het opstellen van een specifiek formulier voor het

uitwisselen van informatie over fraudetendensen.

Ten slotte heeft het SCIT (“Sub-Committee Information Technology”) haar activiteiten inzake

informatica-ondersteuning voor de informatie-uitwisseling verder gezet

Fiscalis-Comité

In 2003 is dit nieuwe Comité reeds tweemaal samengekomen (op 4 en 5 februari en 4 november).

Het SCAC-Comité is in het bijzonder belast met de praktische uitvoering van de administratieve

samenwerking; het Fiscalis-Comité houdt zich anderzijds bezig met de aspecten van het algemene

beleid, in het bijzonder met de budgettaire en financiële aspecten van het Fiscalis-programma en

de goedkeuring van het jaarlijks actieplan.

Het “actieplan” neemt in feite de doelstellingen en gemeenschappelijke acties over die gedurende

een bepaalde periode moeten worden ondernomen. Het actieplan 2003-2004 heeft zodoende in

een bepaald aantal activiteiten voorzien: seminaries, uitwisseling, werkvergaderingen en

projectgroepen evenals “training-seminaries” voor de kandidaat-landen en dit inzake BTW,

accijnzen, directe belastingen en taksen op de verzekeringspremies.

More magazines by this user
Similar magazines