De Gasthuiskrant Maandblad december 2012 - SeniorenNet

blogimages.seniorennet.be

De Gasthuiskrant Maandblad december 2012 - SeniorenNet

LDC ‘t Gasthuis

Nollekensstraat 5

2910 ESSEN

Tel: 03 663 69 04

De Gasthuiskrant

Maandblad december 2012

Verschijnt niet in augustus

V.U. O.C.M.W. Essen, Kerkeneind 1—2910 Essen

Afgiftekantoor : 2910 Essen 1

BELGIE

P.B.

2910 ESSEN 1

BC 31643

P 913963


Op 1 februari 2012 opende het lokaal dienstencentrum ’t Gasthuis in de Nollekensstraat 5 in Essen.

Wij willen u graag een woordje uitleg geven over het dienstencentrum.

WAT IS EEN DIENSTENCENTRUM?

Een dienstencentrum is een ontmoetingsplaats.

Alle werkdagen tussen 10 uur en half 5 is onze grote ontmoetingszaal geopend. U kan er

iets drinken in de cafetaria, u kan er de krant lezen, u kan er kaarten of gezelschapsspelletjes

spelen, u kan er biljarten, en vooral: u kan er in een ongedwongen sfeer andere mensen

ontmoeten. We houden de prijzen van onze consumpties laag.

Om 12 uur wordt een warme maaltijd geserveerd.

Elke werkdag kan u terecht voor een warme maaltijd. De praktische informatie hiervoor en

de maandmenu vindt u verder in dit maandblad.

In het dienstencentrum worden activiteiten georganiseerd.

Elke maand maken we ook onze agenda bekend. In ons dienstencentrum worden zowel

vormingsactiviteiten als ontspanningsactiviteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn toegankelijk

voor iedereen. Indien er een kostenbijdrage wordt gevraagd, weet u dat vooraf.

Wij proberen ons programma gratis of tegen een lage kostprijs aan te bieden. De Kobiecheques

van het gemeentebestuur van Essen kunnen gebruikt worden.

U kan er terecht voor informatie.

Tijdens de openingsuren kan u bij de seniorenconsulente, Josée Van Doren, en de centrumleider,

Kathleen De bruyn, terecht voor informatie. Wij zoeken antwoorden op al uw

vragen. Verder zal er ook maandelijks een informatienamiddag georganiseerd worden

rond één specifiek thema.

Het dienstencentrum biedt bijzondere aandacht aan mensen in een zorgsituatie

We willen senioren ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Daarom organiseren

we verschillende diensten vanuit ‘t Gasthuis. Sommige diensten worden ter

plaatse aangeboden. Voor diensten aan huis kan je bij ons een aanvraag indienen.

WIE WERKT ER IN HET DIENSTENCENTRUM?

In het dienstencentrum wordt het vast personeel aangevuld met de vele helpende handen van

de vrijwilligers. Wij hebben vrijwilligers voor de cafetaria en het restaurant, maar ook voor het

leiden van activiteiten (wandelen, biljart, spelletjes, PC-cursus,…).

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Een engagement kan op wekelijkse basis

zijn, of 1 x per maand, of enkel bij drukke activiteiten. Wij bespreken samen wat voor u de mogelijkheden

zijn. Het werk van onze vrijwilligers draagt enorm bij aan het welslagen van het dienstencentrum.

We zijn hen hiervoor dankbaar.

3


WELKOM

In dienstencentrum ’t Gasthuis is iedereen welkom, ongeacht hun filosofische, politieke en

religieuze overtuiging. Huisvrouwen, werkenden, werkzoekenden, gepensioneerden, studenten,

andersvaliden, kortom iedereen is welkom voor een lekkere koffie of een frisse pint, tijdens

onze informatie-sessie of een ontspanningsactiviteit.

Een bomvolle zaal voor de voordracht

en film “Den Draad” gebracht door

Yvan Janssens op 13 november jl. ……

Hij werd zelfs opnieuw uitgenodigd !!

Dit tijdschrift kan u per mail bezorgd worden.

Stuur hiervoor een email naar :

Josee.vandoren@essen.be

4


PEDICURE - NIEUW - NIEUW !!!!!!

Vanaf december 2012 komt de pedicure wekelijks langs in

ons dienstencentrum. Een gewone voetverzorging duurt een

half uur en kost 15 euro. Wanneer het de eerste keer is dat u

hulp zoekt bij een pedicure, duurt de behandeling drie kwartier.

Voor het lakken van de nagels wordt 2,5 euro extra gevraagd.

In bepaalde situaties kan u terugbetaling krijgen door

de mutualiteit.

De pedicure werkt uitsluitend op afspraak. U kan deze afspraken

maken op het bureel van ‘t Gasthuis, elke voormiddag

tussen 10u en 12u.

HANDICAR

DIENSTVERLENING

De Handicar is een omgebouwde minibus, bestemd voor het vervoer van personen die zich tijdelijk

of blijvend niet zelfstandig kunnen verplaatsen met eigen of openbaar vervoer. De Handicar

is voorzien van een automatische lift zodat rolstoelgebruikers mee kunnen rijden. Het vervoer

wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs. Je betaalt een bijdrage van 30 cent per kilometer,

te delen door het aantal passagiers.

Nieuwe aanvragen kunnen gebeuren in het dienstencentrum, alle werkdagen tijdens de openingsuren.

Nadien kan je het vervoer ook telefonisch aanvragen. We raden aan om minstens

twee dagen vooraf te reserveren.

Contactpersoon: Vera Brosens, tel 03.636.06.98.

MINDER MOBIELEN CENTRALE

Personen die verplaatsingsproblemen hebben maar nog wel kunnen plaats nemen in een gewone

personenauto, kunnen vervoer aanvragen bij de Minder Mobielen Centrale. Ook hier wordt

het vervoer verzorgd door vrijwillige chauffeurs. Je betaalt een bijdrage van 30 cent per kilometer.

Jaarlijks moet er ook een lidgeld van 10 euro worden betaald, omdat de Minder Mobielen

Centrale aangesloten is bij Taxi Stop Gent . Om lid te kunnen worden van deze dienst mag uw

inkomen niet meer bedragen dan 2x het leefloon. Meer informatie bij de verantwoordelijke.

Nieuwe aanvragen kunnen gebeuren in het dienstencentrum, alle werkdagen tijdens de openingsuren.

Nadien kan je het vervoer ook telefonisch aanvragen. We raden aan om minstens

twee dagen vooraf te reserveren.

Contactpersoon: Vera Brosens, tel 03.636.06.98.

BOODSCHAPPENDIENST

Personen die niet in staat zijn zelf nog hun boodschappen te doen en die geen beroep kunnen

doen op familie, buren of een huishoudelijke hulp, kunnen terecht bij de boodschappendienst.

Een vrijwilliger zal voor u de boodschappen doen. U betaalt hiervoor de onkosten van het vervoer

aan 30 cent per kilometer.

Nieuwe aanvragen kunnen gebeuren in het dienstencentrum, alle werkdagen tijdens de openingsuren.

Nadien kan je de boodschappen ook telefonisch aanvragen.

Contactpersoon: Vera Brosens, tel 03.636.06.98.

5


POETSHULP

Het OCMW organiseert huishoudelijke hulp via dienstencheques. De hoofdbezigheid van de

werkvrouw bestaat uit poetsen. Daarnaast mag zij ook wassen en strijken, naaiwerk of kleine

boodschappen doen. De werkvrouw komt 4 uren per week langs. U betaalt 1 dienstencheque =

7,50 € per uur.

Nieuwe aanvragen kunnen ook gebeuren in het dienstencentrum op maandag en donderdag

van 10u00 tot 12u00. Dan is de dienstverantwoordelijke bij ons aanwezig.

Contactpersoon: Brigitte Geysen

MAALTIJDEN AAN HUIS

Het OCMW organiseert alle werkdagen een bedeling van warme maaltijden aan huis. U kan kiezen

voor een gewone maaltijd, kostprijs 6 euro. U kan ook een dieetmaaltijd aanvragen, kostprijs

6,5 euro.

Nieuwe aanvragen kunnen ook gebeuren in het dienstencentrum op maandag en donderdag

van 10u00 tot 12u00. Dan is de dienstverantwoordelijke bij ons aanwezig.

Contactpersoon: Brigitte Geysen

PERSONENALARMSYSTEEM

Personen die zelfstandig wonen maar in crisissituaties snel hulp willen oproepen, kunnen gebruik

maken van een personenalarmsysteem. De meeste mutualiteiten verhuren deze alarmsystemen,

zelfs tegen een goedkoper tarief. Personen die verzekerd zijn via NMBS kunnen een

alarmsysteem huren via het ocmw.

Nieuwe aanvragen kunnen ook gebeuren in het dienstencentrum op maandag en donderdag

van 10u00 tot 12u00. Dan is de dienstverantwoordelijke bij ons aanwezig.

Contactpersoon: Brigitte Geysen

SENIORENOPPASDIENST

Wanneer u een zorgbehoevende persoon thuis verzorgt, wil u soms een aantal uren vrijaf hebben.

U kan dan bij het OCMW terecht om oppas te vragen gedurende een aantal uren per

week. Deze oppas is een vrijwilliger die aan huis komt, gezelschap houdt en garandeert dat de

gewone hygiënische zorgen kunnen gebeuren. U betaalt 4 euro/uur aan de vrijwilliger, het

OCMW geeft U een tussenkomst van 1,30 euro/uur. U kan uw aanvragen ook in ‘t Gasthuis

doen, elke voormiddag tussen 10u en 12u.

6


KLEINE MEDISCHE VERZORGING

Personen die kleine medische verzorging nodig hebben, bij voorbeeld een inspuiting, of het opnieuw

aanbrengen van een verband, hoeven niet langer te wachten tot een verpleegkundige

thuis langskomt. Zij kunnen zich aanbieden in de polikliniek voor deze verzorging. Elke werkdag

tussen 13u00 en 14u00 is er een verpleegster van het Wit Gele Kruis aanwezig voor deze professionele

zorg. U kan terecht na doorverwijzing van uw huisarts. U hoeft geen afspraak te maken,

maar u dient wel een doorverwijsbrief van uw huisarts voor te leggen. De verzorging is

kosteloos.

Meer info in de Polikliniek: tel 03.667.44.00 of bij het Wit Gele Kruis: tel 03.666.70.84

INFOPUNT DEMENTIE

Dhr. Jules Van der Flaas, directeur van woon-en zorgcentrum De Bijster, houdt elke eerste donderdag

van de maand zitdag in ons dienstencentrum. U kan bij hem langskomen voor een vrijblijvend

gesprek omtrent dementie. Hierbij kunnen zowel informatieve, emotionele, praktische

als financiële aspecten aan bod komen. Dhr. Van der Flaas kan u ontvangen in de spreekkamer

van het dienstencentrum, zodat de privacy gerespecteerd wordt. U hoeft geen afspraak te maken.

Nieuw vanaf januari 2013 !

DIETISTE

Elke week op woensdag vanaf 10u00. Enkel te raadplegen op afspraak en afspraken kunnen

gemaakt worden op het bureel van het dienstencentrum.

ZITDAG RVP—PENSIOENDIENST

In de spreekkamer van het dienstencentrum, elke tweede dinsdag van de maand van 13u00 tot

15u00. Geen afspraak vooraf nodig.

Mededeling van De Lijn

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn laat ons schriftelijk weten dat de

gratis vervoersbewijzen, de 65+-kaarten dit jaar niet vervangen worden voor het

einde van het jaar, maar pas in de loop van volgend jaar. De huidige kaarten

blijven geldig en kan U zonder problemen blijven gebruiken wanneer U de bus

neemt.

7


ACTIVITEITEN DECEMBER 2012

DE SINT KOMT OP BEZOEK op maandag 3 december vanaf 14u30

De Sint brengt weer volop bezoekjes aan de kinderen. Wij willen de Sint graag even op adem

laten komen in ons dienstencentrum. Samen mijmeren over de tijd van toen, of uw kennis van

het hedendaagse speelgoed testen. Onze bezoekers kunnen natuurlijk ook een gedicht voordragen

aan de Sint, hun wensen formuleren, of raad vragen aan deze wijze man. En wie weet,

heeft de Sint wat lekkers bij voor onze bezoekers. Iedereen van harte welkom.

(stoelturners opgelet – deze dag is het stoelturnen van 13u30 tot 14u30)

CENTRUMRAAD op vrijdag 7 december om 10u00

We houden onze volgende bijeenkomst van de centrumraad. Leden van de seniorenraad, individuele

bezoekers en vrijwilligers kunnen hier voorstellen doen voor de toekomstige werking

van het dienstencentrum. Nieuwe deelnemers zijn nog steeds van harte welkom.

Wil je ook deelnemen aan deze vergadering, neem dan contact op met Kathleen De bruyn, centrumleider,

telefonisch 03.663.69.04 of op het bureel.

WORKSHOP DECO PATCH op dinsdag 11 december 2012 om 13u30

Voor de derde keer komen we bijeen om te knutselen met de deco-patch techniek. Deze keer

versieren we kerstartikelen. Eigen spulletjes of oude balletjes zien er weer helemaal anders uit

wanneer ze met nieuwe kleurtjes versierd zijn. Er zijn ook ‘lege’ balletjes, engeltjes, boompjes,

… tegen betaling te verkrijgen. Wij vragen om vooraf in te schrijven, deelname kost 2 euro.

CURSUS BLOEMSCHIKKEN op vrijdag 14 december 2012 om 13u30

Ook hier halen we de kerstsfeer in huis en maken we een uniek kerststukje. Onze lesgeefsters

maken met u een liggend of hangend kerststuk “op florette”. Deelnemers dienen zich vooraf in

te schrijven op het bureel. U ontvangt dan een lijst met mee te brengen materiaal. De lessen

zijn kosteloos.

INFO-SESSIE “VOETREFLEXOLOGIE” op donderdag 20 december 2012 om 13u30

Een goede voetverzorging is van groot belang voor ieders gezondheid. In het dienstencentrum

kun je vanaf deze maand terecht bij de pedicure. We hebben de pedicure uitgenodigd om een

uiteenzetting te geven over voetreflexologie: wat is dat precies? Hoe werkt het? Wat zijn de

baten van deze behandeling? Kom luisteren naar deze informatie, en maak tegelijkertijd kennis

met onze pedicure. Toegang is vrij, inschrijven is niet nodig.

8


FEEST-MAALTIJD op vrijdag 27 december om 12u00

Ook bij ons is het feest. Vier mee en geniet deze middag van een heerlijk 4-gangen-menu. U

vindt de menu in onze lijst achteraan in de Gasthuiskrant. Inschrijven voor 20 december, een

feestmaaltijd kost 8 euro.

Vlaamse Ouderenweek...

9

De seniorenraad ging een animatienamiddag

verzorgen voor de bewoners van

St .Michaël n.a.v. de Vlaamse Ouderenweek.

De bewoners genoten zichtbaar ...


VASTE ACTIVITEITEN

BILJART-LES op maandag en woensdag van 10u00 tot 12u00

Onze vrijwilliger geeft nog steeds twee maal per week biljart-les. Deze lessen zijn gratis en inschrijven

is niet nodig. Kom gerust langs en leer bij over de beste technieken om het meeste te

scoren.

Opgelet het is geen biljartles op 24 en 31 december 2012.

GEZELSCHAPSSPELEN op maandagnamiddag om 13u30

We komen weer samen om te spelen. Vooraf inschrijven is niet nodig, de activiteiten zijn gratis.

Hierbij de agenda voor deze maand :

3 december: geen spelen want de Sint komt op bezoek

10 december: rummicub

17 december: scrabble

24 en 31 december: geen spelen wegens kerstvakantie.

STOELTURNEN op maandagnamiddag van 14u00 tot 15u00

Wekelijks doen we aan beweging vanop onze stoel. Graag vooraf aanmelden op het bureel. De

kostenbijdrage van 1,5 euro kan u ter plaatse betalen. Ook hier zijn er enkele wijzigingen:

op 3 december start het wekelijks uurtje stoel turnen om 13u30 omdat aansluitend de Sint

komt

Op 10 december is het de laatste les stoelturnen van dit jaar, van 14u tot 15 u.

SENIORENZWEMMEN op woensdag van 10u30 tot 11u15 – zwembad De Vennen

Elke woensdagvoormiddag is zwembad De Vennen gereserveerd voor de senioren. U betaalt 1 €

per zwembeurt. Wanneer u een 10-beurtenkaart koopt, betaalt u slechts 8,50€. Wij vermelden

hier ook graag dat elke dinsdag tussen 10u00 en 11u00 het zwembad gereserveerd is voor

vrouwen. Voor het ‘vrouwen uur’ gelden dezelfde tarieven.

Opgelet op 26 december 2012 en op 2 januari 2013 is het zwembad GESLOTEN.

NAALD EN DRAAD op donderdagnamiddag om 13u30

Gezellig samen handwerken: breien, haken, naaien,… voor elk wat wils. En natuurlijk ondertussen

gezellig buurten en misschien ook iets nieuws leren van een andere deelnemer. Op donderdagnamiddag

komen de “cre-bea’s” samen in de grote ontmoetingszaal. Iedereen is welkom en

brengt haar eigen handwerkje mee. Een vrijwilliger zorgt voor het onthaal. Vooraf aanmelden is

niet nodig. Uiteraard werken we deze maand rond kerstversieringen. Welkom !

WILDBREIEN

Onze creatieve dames die elke donderdagmiddag samenkomen om te handwerken, zijn tevens

de drijvende kracht achter het wild-breien in ‘t Gasthuis. Wij steunen hiermee het kunstproject

‘Colours of Africa’ en later ook het jeugdproject in Witzenberg, Zuid-Afrika. U kan nog steeds al

uw wol binnenbrengen in ‘t Gasthuis. U kan ook op elk moment een beetje mee-breien, er ligt

altijd een opgezet breiwerk klaar voor u in onze ontmoetingsruimte. U kan natuurlijk ook aansluiten

bij de groep die op donderdagmiddag samenkomt.

10


KAARTEN op vrijdagnamiddag om 13u30

De eerste spelers hebben hun kaartje al gelegd, nu is het wachten op nog meer kaarters.

Je kan alleen komen, of met uw ploegje. Je kiest onderling welk spel je wil spelen. Vooraf inschrijven

is niet nodig, deelname is gratis. Iedereen welkom !

GEZONDE WANDELINGEN op vrijdag 14 en 28 december om 13u30

Tweemaal per maand vertrekken de wandelaars aan het terras van het dienstencentrum. Er

wordt in twee groepjes gewandeld: je kiest voor de korte wandeling van 2 kilometer, of voor de

langere wandeling van 7 kilometer. Iedereen is welkom, vooraf inschrijven is niet nodig.

OMNISPORT op vrijdag van 14u30 tot 15u30 - Heuvelhal

Elke vrijdagnamiddag sporten de senioren in de Heuvelhal onder begeleiding van een professionele

lesgever. Deelnemen kost 1,25 €. U dient vooraf een deelnameticket aan te kopen bij de

sportdienst in het gemeentehuis.

Opgelet in de kerstvakantie (28 december 2012 en 4 januari 2013) is er geen omnisport.

Vrijwilligers en personeel, broederlijk

bij elkaar tijdens hun

break !

Sfeerbeelden in ‘t Gasthuis…..

Toekomstmuziek…. ? “Houden van 2013—Griffelrock” op 18 april 2013

We zijn van plan om met de Gasthuisbezoekers een uitstap te organiseren naar Griffelrock,

het festival voor senioren, georganiseerd door het provinciebestuur van Antwerpen. Op de

affiche staat –nu reeds– Willem VERMANDEREN, Lieven Tavernier, Luc Steeno, Maggie

MacNeal, Bobby Prins, Sabine Tiels en Udo…. Luc Appermont praat het festival aan elkaar.

Interesse ?? Laat het ons weten !

11

De stoelturners in actie..

Schouders, nek– en rugspieren

in topconditie !


Opening ‘t Gasthuis op 19 oktober…

Het Gasthuis opende haar deuren op 1 februari 2012. Het sociaal restaurant was meteen een

schot in de roos, workshops volgden, info-sessies ook. Het activiteitenaanbod groeide uit naar

een volwaardige programmatie. Ondertussen werd de erkenning bij de Vlaamse Overheid ingediend…

en jawel de erkenning is binnen! Moment om hier bij stil te staan en om de vele vrijwilligers

die samen met het personeel hieronder de schouders zetten, in de kijker te zetten. Het

werd een gezellige en fijne avond op 19 oktober. Aan Hendrik Serrien, één van onze vele vrijwilligers

werd gevraagd het woord te nemen… en dat deed hij.

Hallo,

Er werd mij gevraagd een woordje te zeggen als vrijwilliger. Ik ben een van de 900 000 Vlamingen

die aan vrijwilligerswerk doen, dit is 1 op 7 Vlamingen. In de welzijns– en gezondheidssektor

is dat ongeveer 200 000.

De meest actieve leeftijdsgroep is de groep tussen de 40 en de 70 jaar, zij vertegenwoordigd 17

tot 24%. Mannen en vrouwen liggen ongeveer gelijk.

Waarom doe je vrijwilligerswerk?

Je kunt je zinvol inzetten voor een doel of voor andere in ons geval voor de mindermobiele centrale,

handicar en dienstencentrum. Je leert andere

mensen kennen, waar je kunt mee samenwerken

buiten de eventuele beroepsactiviteiten.

Je kunt er ook nieuwe vaardigheden mee ontwikkelen

en ontdekt misschien nieuwe talenten, waarbij

je dan zeker een positief en goed gevoel krijgt.

Je draagt ook bij tot een goede en gezonde samenwerking,

wat in deze tijden toch zeer belangrijk is.

Dank u.

12


ACTIVITEITENKALENDER

december 2012

Maandag 3 december 10u00 cafetaria

10u00 biljart oefenstonde

10u00 consultatie ocmw-thuisdiensten

12u00 restaurant

13u30 stoelturnen

14u30 Sinterklaasje kom maar binnen….

16u00 PC initiatie—les 3 (bib)

Dinsdag 4 december 9u15 Cursus EHBO voor personeel thuisdiensten

10u00 cafetaria

12u00 restaurant

Woensdag 5 december 10u00 cafetaria

10u00 biljart oefenstonde

10u30 seniorenzwemmen in De Vennen

12u00 restaurant

Donderdag 6 december 9u30 Initiatie PC voor senioren—1e les (bib)

10u00 cafetaria

10u00 infopunt dementie

10u00 consultatie O.C.M.W. thuisdiensten

12u00 restaurant

13u30 Naald en Draad : vrij handwerken en

13

brei-café

Vrijdag 7 december 9u30 Vorming Fit in je hoofd (workshop 2)

10u00 cafetaria

10u00 Centrumraad

12u00 restaurant

13u30 kaartnamiddag

14u30 Omni-sport in de Heuvelhal


Maandag 10 december 10u00 cafetaria

Dinsdag 11 december

10u00 biljart oefenstonde

10u00 consultatie ocmw-thuisdiensten

12u00 restaurant

13u30 gezelschapsspelen: rummicub

14u00 stoelturnen

16u00 Initiatie PC voor senioren—4e les (bib)

10u00 cafetaria

12u00 restaurant

Woensdag 12 december 10u00 cafetaria

Donderdag 13 december

13u30 workshop Deco patch—kerstwerkjes

10u00 biljart oefenstonde

10u30 seniorenzwemmen in De Vennen

12u00 restaurant

9u30 Initiatie PC voor senioren—2e les (bib)

10u00 cafetaria

10u00 consultatie O.C.M.W. thuisdiensten

12u00 restaurant

13u30 Naald en Draad : vrij handwerken en

14

brei-café

Vrijdag 14 december 9u30 Vorming Fit in je hoofd (workshop 3)

10u00 cafetaria

12u00 restaurant

13u30 workshop bloemschikken—kerst

13u30 kaartnamiddag

Maandag 17 december 10u00 cafetaria

14u30 omni-sport in de Heuvelhal

10u00 biljart oefenstonde

10u00 consultatie ocmw-thuisdiensten

12u00 restaurant

13u30 gezelschapsspelen: scrabble

16u00 Initiatie PC voor senioren—5e les (bib)


Dinsdag 18 december 10u00 cafetaria

12u00 restaurant

Woensdag 19 december 10u00 cafetaria

10u00 biljart oefenstonde

10u30 seniorenzwemmen in De Vennen

12u00 restaurant

Donderdag 20 december 9u30 Initiatie PC voor senioren—3e les (bib)

10u00 cafetaria

10u00 consultatie O.C.M.W. thuisdiensten

12u00 restaurant

13u30 info-sessie “Voetreflexologie”

13u30 Naald en Draad : vrij handwerken en

brei-café

Vrijdag 21 december 10u00 cafetaria

12u00 restaurant

13u30 kaartnamiddag

Maandag 24 december 10u00 cafetaria

14u30 omni-sport in de Heuvelhal

12u00 restaurant

Dinsdag 25 december Zalig Kerstfeest

15

‘t Gasthuis is gesloten

Woensdag 26 december Zalig Kerstfeest

Donderdag 27 december 10u00 cafetaria

Vrijdag 28 december 10u00 cafetaria

‘t Gasthuis is gesloten

12u00 restaurant: Feest maaltijd met 4 gangen

12u00 restaurant

13u30 kaartnamiddag

Maandag 31 december 10u00 cafetaria

12u00 restaurant


Atelier bloemschikken…

In oktober !

16


maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

7 december

kippensoep

tomaat met grijze garnalen

slaatje hertoginneaardappelen

fruitsla

6 december

minestrone

blinde vink vleessaus

schorseneren natuuraardappelen

fruityoghurt

5 december

bloemkoolsoep

oosterse wokschotel met kip en

chinese groenten

friet

peer belle hélène

4 december

groentenvelouté

hamrolletjes met witloof

pureeaardappelen

aardbeienyoghurt

3 december

aardappelsoep

ardeensgebraad graanmosterdsaus

savooistamppot

vanillepudding

MENU DECEMBER

14 december

tomatensoep

gepaneerde hokfilet

tartaarsaus

waterkerspuree

fruitsla

21 december

groentenbouillon

oostends vispannetje met hokizalm

mosseltjes-garnaal

en fijne groentjes

aardappelpuree

verse fruitsla

13 december

preisoep

spaghetti bolognaise

gemalen kaas

fruityoghurt

12 december

courgettensoep

stoofvlees op vlaamse wijze

herfstslaatje friet mokkapudding

11 december

minestrone

kippenfilet dragonsaus

romanesco groenten gebakken

aardappelen rijstpap

10 december

aardappelsoep

hespenspek vleessaus

wortelstamppot

vanillepudding

20 december

seldersoep

chipollata vleessaus

bloemkool in bechamel

natuuraardappelen

fruityoghurt

19 december

pompoensoep

hongaarse goulash

winterslaatje friet

pudding met hagelslag

18 december

knolseldersoep

runsburger vleessaus

andijvie in room

natuuraardappelen

chocomousse

17 december

waterkerssoep

kippenschnitzel vleessaus

geglaceerde wortelschijfjes

aardappelpuree

vanillepudding

17

26 december

25 december

28 december

minestrone

gepaneerde visfilet

tartaarsaus

spinaziepuree

verse fruitsla

27 december

wildpaté met uienconfituur en

rozijntoast – witloofsoep met

spekjes – everzwijn- ragout met

dennenaardappeltjes

– appel gevuld met

veenbes – knolseldermousseline

feestgebak

2 e kerstdag

kerstmis

24 december

wortelsoep

cordon bleu

ardeense savooipuree met

spek

pudding met grenadine

’t gasthuis is gesloten

’t gasthuis is gesloten

31 december

seldersoep

kalfsvinken vleesjus

rode kool met appeltjes

gebakken aardappelen

mokkapudding


Sociaal restaurant

Het restaurant biedt maaltijden aan van maandag tot vrijdag aan de prijs van 6 euro voor geregistreerde

bezoekers. De maaltijden moeten op voorhand besteld worden. Elke week op

donderdag om 12u sluiten we de reservaties af voor de volgende week.

Maaltijdbonnen kunnen alle dagen aangekocht worden van 10u00 tot 12u00.

Het menu bestaat uit een soep, een hoofdschotel en een dessert.

De maaltijden worden geserveerd om 12u00.

De resultaten van de bloemschikklas…..

Vrijwilligerswerk

Een dienstencentrum kan bestaan dankzij de helpende handen van vele vrijwilligers. Je kan

helpen met allerlei activiteiten: vb. helpen in de cafetaria, meehelpen met de maaltijdbedeling,

een cursus leiden, een wandeling uitstippelen, ….. Je engageert je binnen een enthousiaste

vrijwilligersploeg ! Ben je geïnteresseerd? Twijfel dan niet om meer info te vragen in ’t

Gasthuis aan het personeel.

18


Nood – en belangrijke telefoonnummers

Ambulance – noodoproep 112

Antigifcentrum 070 24 52 45

Belbus 03/218 14 94

Brandweer – noodoproep 100 GSM 112

Brandwondencentrum 03/217 75 95

Card Stop – verlies van uw bankkaart 070/344 344

Polikliniek en dispensarium Wit-Gele Kruis 03/667 44 00

Handicar - MMC 03/636 06 98

Meldpunt ouderenmis(be)handeling 078/15 15 70

O.C.M.W. Essen 03/690 05 50

Politie – noodoproep 101

Voor vragen en inlichtingen 0800 123 12

Pensioenlijn 1765

Station Essen 03/229 54 39

Teleonthaal 106

Wachtdienst dokters 03/650 52 53

Wachtdienst tandartsen 0903 995 91

Wachtdienst apothekers 0900 105 00 - 0900 105 12

Woonzorglijn 078 15 25 25

Rouwverwerking 052 37 05 56

Woonzorgcentrum St. Michaël 03/667 22 60

Woonzorgcentrum De Bijster 03/667 21 44

Zelfmoordpreventie 02/649 95 55

Zelfstandige verpleegkundigen Essen: Van Hees Diane : 0478 27 10 24

Van den Bleeken Maria: 03/666 70 81

Nelen Jessie : 0475 86 17 50

Milbou Monique: 0476 66 63 10 – 03/666 51 69

Slootmaeckers Kris: 0477 25 88 43

Van den Steen Hilde: 0477 71 56 15

Van Boven Patricia: 0474 60 76 56

Crevecoeur An: 0474 43 68 05

19

More magazines by this user
Similar magazines