Uitvoeringsplan openbare ruimte Vesting Heusden

decentrale.regelgeving.overheid.nl

Uitvoeringsplan openbare ruimte Vesting Heusden

projectummer 150658 Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte Vesting Heusden

4 oktober 2006 Gemeente Heusden

Inhoudsopgave Blz.

1 Voorwoord 4

2 Inleiding 5

3 De vesting nader bekeken 7

4 Resultaten consultatie 14

5 Uitwerking voorkeursscenario 16

6 Financiële consequenties en planning 29

Bijlagen

1. Geraadpleegde literatuur

2. Deelnemers klankbordgroep

3. Resultaten vestingschouw klankbordgroep

4. Stellingen en resultaten kick-off bijeenkomst 27 oktober 2005

5. Trends en ontwikkelingen

6. Voorstellen bewonersconsultatie

Blad 3 van 30

More magazines by this user
Similar magazines