Herman Van Rompuy Voorzitter van de Europese Raad ... - Europa

consilium.europa.eu

Herman Van Rompuy Voorzitter van de Europese Raad ... - Europa

In feite is al wat we sinds 3 jaar doen de consequenties trekken uit de ontdekking van onze

verwevenheid.

- Noodschermen oprichten.

- Begrotings- en economische regels aanscherpen.

- Zorgen dat één land niet meer alle andere in gevaar kan brengen, bijvoorbeeld door meer

toezicht. (En ja, dat betekent dat iedereen met dat toezicht te maken krijgt.)

We hebben de afgelopen drie, vier jaar enorm samen hard gewerkt om de crisis te pareren.

- Het herstellen van financiële stabiliteit en vertrouwen;

- Het aan banden leggen van roekeloosheid, leugenachtigheid en buitensporigheid;

- Het stimuleren en herstellen van duurzame groei en werkgelegenheid – wat nu de

grootste prioriteit is.

Er is veel gedaan – niet allemaal even volmaakt, en ook niet zonder slag of stoot, maar de

eerste vruchten worden zichtbaar, zeker inzake financiële stabiliteit. 2014 moet het jaar van

het economisch herstel worden. Deze besluiten hebben we genomen, ja bijna omdat we

bezig waren te overleven.

Ik ken de kritiek – bijvoorbeeld dat het allemaal te snel ging (hoewel anderen trouwens

vonden dat het te langzaam ging!).Ik kijk er nuchter naar – [als een echte Hollander!] Of je

van Europa houdt of niet, was niet de grond van de zaak.

De muntunie is een werkelijkheid waar we samen in zitten; waar we voor gekozen hebben

en die de juiste keuze was. Alle landen die in de euro zijn gestapt hebben ervaren dat ze

ook de gevolgen van die keuze op zich moeten nemen. Voor een stuk hebben we destijds

(bij het verdrag van Maastricht) allemaal onderschat wat het betekende.

Twaalf landen (inmiddels zeventien), en één munt. Nu moeten we de gevolgen onder ogen

zien. dat we meer gezamenlijk moeten doen; dat er momenten zijn waarop solidariteit echt

nodig is; dat elk zijn huiswerk op orde moet hebben.

Gezamenlijk hebben we resultaat geboekt. De existentiële crisis van de euro is bezworen.

Sinds vorige zomer hebben we die fase achter ons gelaten. De markten en de mensen

hebben begrepen dat de euro zal blijven staan.

Maar we zijn er nog niet. We zullen nog verdere stappen moeten zetten. Op dit moment

heeft de oprichting van een bankenunie de grootste prioriteit. Omdat we de band tussen

zwakke overheden en zwakke banken moeten doorsnijden.

Ik weet dat sommige mensen zich bezorgd afvragen: Waarom is het allemaal nodig?

Wanneer houdt het eens op? Tegen die mensen zeg ik: de meest ingrijpende besluiten om

de euro te redden zijn reeds genomen.

We zien al de eerste economische resultaten; in elk geval op het vlak van de financiële

stabiliteit, van het weer naar elkaar toegroeien van economieën – en we hopen dat de

resultaten in termen van groei en banen vanaf 2014 zullen volgen. Dus er is de crisis zelf

die maakte dat we besluiten moesten, wilden en konden nemen.

EUCO 134/13 4

L

More magazines by this user
Similar magazines