Mijn Moskee - Technische Universiteit Eindhoven

alexandria.tue.nl

Mijn Moskee - Technische Universiteit Eindhoven

is geweest. Want naast inhoudelijke verdieping van mijn afstudeerproject, zorgde de persoonlijke

verbintenis vooral ook voor een confrontatie met mezelf en daarmee voor een verdieping van mijn

zelfkennis.

Daarom wil ik mijn naaste omgeving en familie, maar in het bijzonder Sanae ongelooflijk

bedanken voor de manier waarop zij me het afgelopen jaar heeft doorgeholpen. Natuurlijk omdat

zij dé fantastische belichaming is van mijn ontmoeting met de islam, het onderwerp van mijn

afstudeerproject. Maar eerst en vooral omdat ik zonder haar op verschillende vlakken in mijn leven

niet zou staan waar ik nu sta.

Ik ben ook van mening dat dit afstudeerproject niet alleen een afsluiting is van mijn master

architectuur, maar meer nog een mijlpaal is wat betreft mijzelf. Het is een visueel einde van een

woelige periode en de start van een nieuwe tijd.

6

More magazines by this user
Similar magazines