Onderzoeksprojecten (1 - 44 van 44)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (1 - 44 van 44)

Geschiktheid van de nieuwe antileishmania lead verbinding PX-6518 als een kandidaat-geneesmiddel tegen New-World

leishmaniasis.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het VLIR project omvat veldwerk binnen de context van de lopende evaluatie van de antileishmania stof PX-6518 tegen cutane

Leishmania species. De belangrijkste objectieven omvatten het verkrijgen van meer inzicht en ervaring in Nieuwe-Wereld leishmaniases en een

overdracht van gevalideerde in vitro laboratoriumtesten te realieren tussen de Noord- en Zuid-partners. De werking van PX-6518 tegen recent

verkregen Peruviaanse veldisolaten zal verder onderacoht worden binnen de samenwerking tussen UA-LMPH en de Universiteit van Lima.

Organisaties:

• Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie en Hygiëne (LMPH)

Onderzoekers:

• Louis Maes

• Paul F R C M Cos

Capaciteitsopbouw in klinisch onderzoek bij infectieziekten.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten

genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Epidemiologie en sociale geneeskunde (ESOC)

Onderzoekers:

• Robert Colebunders

Studie van de intestinale mucosale respons en oxidatieve stress op het verloop van Giardia duodenalis infecties.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het project beoogt fundamenteel onderzoek op Giardia met betrekking tot: 1/ de mucosale interacties tussen parasiet en gastheer aan de

hand van in vitro en in vivo modellen en 2/ de intestinale pathogenetische factoren (virulentie, inflammatie, motiliteit, e.a. ) die het klinische verloop

van de infectie beïnvloeden.

Organisaties:

• Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie en Hygiëne (LMPH)

Onderzoekers:

• Louis Maes

• Ely Bénéré

Ontwikkeling van innovatieve diagnostische tests voor slaapziekte of humane Afrikaanse trypanosomiase (HAT)

gebaseerd op synthetische peptiden.

Universiteit Antwerpen

Abstract: De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een eenvoudige, snelle en accurate test voor de diagnose van T.b. gambiense

slaapziekte met een hoge gevoeligheid en specificiteit en gebaseerd op synthetische peptiden.

Organisaties:

• Moleculaire Plantenfysiologie en Biotechnologie

Onderzoekers:

• Yves Guisez

• Liesbeth Van Nieuwenhove

Ontwikkeling en evaluatie van een nieuwe accinatiemethodologie voor een verbeterde CTL-opwekking tegenover de

apicomplexa parasiet Theileria parva door middel van antigenen gefusioneerd met hsp chaperones.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit onderzoek beoogt het uittesten van drie verschillende HSPs als dragermolecule voor antigenen en van hun vermogen om in een

zoogdiermodel een sterke en efficiënte immuunreactie te induceren met een verhoogde CTL-respons tegen de protozoaire parasiet T. parva. Het

mHSP70 (mycobacteriële HSP70) zal gebruikt worden als controle, omwille van de beschikbaarheid van vele literatuurgegevens als meest

gebruikte fusieproteïne. Het bHSP70 (het HSP70 van Bos taurus) zal gebruikt worden om de hypothese na te gaan of specifieke gastheer

chaperones de CTL-reactie gunstig kunnen beïnvloeden en het tHSP90 (HSP90 van T. parva) omwille van het feit dat deze als één van de T. parva

CTL inducerende antigenen werd geïdentificeerd (E. Taracha, persoonlijke communicatie). Daarbij zal ook kwantitatief nagegaan worden of hun

mogelijkheid tot 'cross-presentation', naast de cytosolische MHC-I presentatie, de immunologische reactie zal versterken.

Organisaties:

• Moleculaire Plantenfysiologie en Biotechnologie

Onderzoekers:

• Yves Guisez

• Ine De Goeyse

De rol van oxidatieve stress bij het infectieverloop en de behandeling van leishmaniasis.

Universiteit Antwerpen

Abstract: De specifieke objectieven van dit onderzoeksprojec zijn:

¿ Optimalisatie en validatie van de EPR methode voor ex vivo kwantificatie en identificatie van vrije radicalen in macrofagen.

¿ Bepaling van de rol van oxidatieve stress in de overlevingskansen van de Leishmania parasiet in de macrofaag.

¿ De rol van oxidatieve stress bij het werkingsmechanisme van bestaande (antimonialen) en nieuwe (PX-6518) antileishmania verbindingen.

Organisaties:

• Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie en Hygiëne (LMPH)

Onderzoekers:

• Louis Maes

• Paul F R C M Cos

IRIS: Pathogenese, klinische en volksgezondheid aspecten.

Universiteit Antwerpen

Abstract: De pathogenese, de klinische manifestaties en de volksgezondheidsaspecten van het Immuun Reactivation Inflammatory Syndrome

(IRIS) zullen onderzocht worden. In Oeganda en Ethiopië zal onderzocht worden hoe frequent sputum negatieve longtuberculosepatiënten ten

gevolge van IRIS, sputum positief kunnen worden en wat de effecten van IRIS zijn op de gezondheidsdiensten en de therapietrouw van de patiënt.

Organisaties:

More magazines by this user
Similar magazines