Het Carabinierke van de 3de Cie - SeniorenNet

blogimages.seniorennet.be

Het Carabinierke van de 3de Cie - SeniorenNet

1974 HET CARABINIERKE VAN DE 3DE CIE

Enkel voor de leden van het Carabinierke lichting 1974 en de overgeplaatste Collega ’s naar andere Companies | Bogaert Marnik ©

Nr . 7


Hallo collega’s carpatjes, eerst een woordje van de redactie:

ja je ziet het goed een nieuwe look hopelijk bevalt deze u .

Voortaan dus een kaftje telkens mee met een of andere foto of embleem – ets –vaandel noem maar

op ! erop, en een inhoud pagina zo kan je straks alles iets vlugger terug vinden. Alle begin is moeilijk

heb je suggesties alles is welkom.

We zoeken ook naar enkele verkenners (reporters ) graag 2 pers. per provincie dit zal het

vergemakkelijken en het in contact komen met onze oude collega’s . wie voelt zich geroepen voor

deze taak!

Voor West-Vlaanderen hebben we: alvast

Collega Freddy Derycke e-mailen kan op freddy_nadine@hotmail.com

Collega Johny Vanuxem e-mailen kan op johny_vanuxem@hotmail.com

Voor Oost-Vlaanderen hebben we: alvast

Collega Michel Gadeyne e-mailen kan op michel.gadeyne@telenet.com

Voor Antwerpen hebben we: nog niemand wie voelt hem geroepen voor deze taak !

Voor Brabant hebben we: nog niemand wie wild dit voor het carpatje doen !

Voor de Provincie Limburg hebben we: ook nog niemand ! al hebben we hier toch al een Collega

terug gevonden te Lommel, misschien voelt hij zich aangesproken en wil hij deze taak van het eerste

uur op zich nemen voor Limburg. Eddy Mannaerts voel jij je geroepen hiervoor.

Voor het publiceren van een artikel een anekdote plaatsen van een foto goed of slecht nieuws moet

je bij mij zijn Bogaert Marnik toen M75 Chauffeur. marnikbogaert@skynet.be

Je mag ook de Freddy of Michel contacteren zo je dit wenst zij gaan het mij dan wel bezorgen.

Wat is de bedoeling van dit allemaal! De bedoeling is van iedereen terug te vinden die zijn dienst

heeft gedaan in het jaar 1974, ook het dienst doende kader personeel onder officieren en officieren

van de 3 de Cie, en volgend jaar een reünie te organiseren. Dit in en te Leopoldsburg op de dag van de

vriendenkring. Wie is hiervoor geïnteresseerd ! volgend jaar in Januari 03-01 zijn we 40 jaar geleden

binnen gegaan te Turnhout (kazerne Blairon) en afgezwaaid einde december 1974. Na enkelen van

ons uitgestuurd werden voor den pattatten oogst. Eens de moeite om samen te komen wat denken

jullie ervan. Je krijg er alle informatie over ten gepaste tijd.

Op de omslag van dit nr. onze kapitein van onze company Van Suetendael Dirk toen en nu

(foto van nu > Facebook toen bron foto Michel Gadeyne)

Het carabinierke

1


Hier volgt dan een namen lijst die up-to-date is op datum van 22/03/2013 die wordt telkens

aangepast wanneer we collega’s terug vinden of er de naam van weten! Dit wil zekers niet zeggen

dat we er reeds contact mee hebben gehad. Met de collega’s waar een e-mail adres bijstaat hebben

we contact gehad, en die krijgen dan ook elektronisch het info blad van onze company toegestuurd

(gratis).

Deze die geen e-mail hebben kunnen het natuurlijk ook verkrijgen minst een vergoeding drukken en

de verzendkosten er van. Hier volgt de lijst

Naam Voornaam e-mail adres

Het carabinierke

2

Stamnr.

Indien

gekend

Volgnr.op de

groepsfoto’s

functie

GROEPSFOTO 1 nrs. 1 > 22

- 01-f1

Debuscheere Eddy 02-f1 M75 driver

Debonnez Noel noeldebonnez@telenet.be 03-f1 M75 driver

Debakker 04-f1 Stfu

Declerq Jan 05-f1 Stfu

- 06-f1

Bogaert Marnik marnikbogaert@skynet.be 7403274 07-f1 M75 driver

- 08-f1

Boterbergh francois 09-f1 Stfu

Cools 10-f1 Stfu

- 11-f1

- 12-f1

**Bonner Marc mbonner@telenet.be 13-f1 Chauf jeep 1Cie

Bouriez Robert 14-f1 Stfu

- 15-f1

- 16-f1

Bauwens 17-f1 Chauf jeep

Bruneel 18-f1

- 19-f1

- 20-f1

Kappart 21-f1 Stfu

Arys Eric 22-f1 M75 driver

** Bonner Marc muteerde naar 1 ste Cie was er jeep chauffeur van Luitenant Blootacker

GROEPSFOTO 2 nrs. 23 > 44

Schaecht 23-f2 M75 driver

- 24-f2

De Waegenaere 25-f2 Stfu

Gysels 26-f2 Stfu

- 27-f2

De Kerpel 28-f2 Stfu

Gernaert willy 29-f2 Stfu

Gadeyene Michel Michel.gadeyne@telenet.be 30-f2 Stfu

Derouck Luc 31-f2 Stfu

Derycke freddy Freddy_nadine@hotmail.com 32-f2 M75 driver

Destarke 33-f2 Stfu

- 34-f2

De Wever Marnix 35-f2 Stfu

Delaether Walter 36-f2 M75 driver


Naam Voornaam e-mail adres

Demeyer Gilbert

Het carabinierke

belgil@telenet.be

anita.de.smet@hotmail.com

3

Stamnr.

Indien

gekend

Volgnr.op de

groepsfoto’s

functie

7401010 37-f2 Stfu

38-f2

De Meulemeester 39-f2 Stfu

Demey 40-f2 Stfu

De Geest 41-f2 Stfu

- 42-f2

De Reere 43-f2 Stfu

- 44-f2

GROEPSFOTO 3 nrs. 45 > 66

- 45-f3

- 46-f3

- 47-f3

- 48-f3

- 49-f3

- 50-f3

- 51-f3

Mannaert Eddy Mannaertseddy@hotmail.com 7401374 52-f3 M75 driver

- 53-f3

Leys Michel 54-f3 Stfu

Hughe 55-f3 M75 driver

- 56-f3

- 57-f3

- 58-f3

- 59-f3

- 60-f3

- 61-f3

Lapporte franky 62-f3 M75 driver

Maes 63-f3 M75 driver

- 64-f3

- 65-f3

- 66-f3

GROEPSFOTO 4 nrs. 67 > 90

- 67-f4

- 68-f4

- 69-f4

- 70-f4

? 71-f4 M75 driver

Vercaeme 72-f4 Stfu

- 73-f4

Vanuxem Johny 74-f4 Stfu

Van Volsem Christiaan In memorandum 29-04-1995 75-f4 M75 driver

- 76-f4

- 77-f4

Wiseur 78-f4 Stfu

- 79-f4

- 80-f4

Strobants 81-f4 Stfu


Naam Voornaam e-mail adres

Het carabinierke

4

Stamnr.

Indien

gekend

Volgnr.op de

groepsfoto’s

functie

- 82-f4

- 83-f4

- 84-f4

Van Derijssens In memorandum 85-f4 Stfu

Vandenkerkhove 86-f4 Stfu

- 87-f4

- 88-f4

Vandenbroucke Frank 89-f4

- 90-f4

Hier onder de genummerde foto’s

Groep 1 foto 1 Turhout 03 Januari 1974 transiet > Siegen


Groep 2 foto 2 Turhout 03 Januari 1974 transiet > Siegen

Groep 3 foto 3 Turhout 03 Januari 1974 transiet > Siegen

Het carabinierke

5


Groep 4 foto 4 Turhout 03 Januari 1974 transiet > Siegen

Foto- Be nummering Gadeyne Michel

Zoals je bemerkt, bemerk je twee paarse stroken van overleden Collega’s in de namen lijst laten we

ze niet vergeten ! dat ze in vrede rusten

Er werd een eerste bijeen komst georganiseerd te Passendaele- ZONNEBEKE hier waren volgende

collega’s aanwezig:

Arijs Eric M75 chauffeur, Bogaert Marnik M75 Chauffeur, Debonnez Noel M75 chauffeur, Derycke

Freddy, stormfusselier Vanuxem Johny, stormfusselier Gadeyne Michel en uiteraard waren de

vrouwkes er ook bij en heel welkom !

Gadeyne Michel had voor een verassing gezorgd en had het originele regiments vaandel mee. En

iedereen die er over foto’s beschikte had die mee. Enkelen hadden er geen, nu is dit althans

opgelost met het info blad van onze 3 de Cie . Er werd al vlug overgegaan tot de herinneringen en de

sfeer was er goed de dames die zatten goed te luisteren en moest ook lachen met de gebeurtenissen

die we beleefd hadden zo was deze zondag namiddag veel te vlug voorbij. Binnen kort krijg je een

her uitgave van de eerste nrs. Her bewerkt zoals deze uitgave! Zal makkelijker te lezen zijn en een

beter overzicht hebben over alles.

Hier volgen enkele teksten van conversaties al-over e-mail en enkele foto’s van de bijeen komst

want het is de laatste tijd druk en iedereen is nieuwsgierig naar de bij gewonnen informatie en of

anekdotes die los komen.

Het carabinierke

Hier bemerken we Vanuxem, Derycke en Gadeyne

Er worden blijkbaar strave verhalen boven gehaald was van het liedje van de

stormfusselier aangepaste versie 3 de Company ! tekst volgt in volgende uitgave rechts de

vriendin van Bogaert Marnik.

6


Het carabinierke

Hier zien van Johny Vanuxem verkenner te veldemet en Gadeyne Michel

Al vast ook mijn dank aan de verkennerkes Freddy Derycke en

Johny Vanuxem we hebben ze dan maar meteen

gebombardeerd met de volgende functie reporters te velde

voor West-Vlaanderen.

Door de inzet van die twee collega’s zijn we op het spoor

(adres) gekomen van een Limburgse Collega dit adres werd terug gevonden en gegeven door een

landbouwer waar we toen gaan helpen zijn de collegas stonden verstomt toen ze hoorden dat daar

elkaar jaar een collega terug kwam en er werd spontaan gebeld naar die persoon jammer genoeg

was hij niet thuis maar zijn vrouweke was wel thuis onze reporter kreeg dan ook het telefoon

nummer mee , en zo kon onze freddy s ‘avonds terug bellen en ja hoor en hij gat hem aan de lijn de

man waar we opzoek naar waren (Mannaerts Eddy woonachtig in Limburg meer bepaald in Lommel)

wat was onze corespondent gelukkig en hij melde ons al vlug de gebeurtenis en zo hebben we dan

maar hem, dan ook gepromoveerd tot verkennerke voor de Provincie Limburg , Eddy neem alvast

genoeg bal pennen mee en je fototoestel en spoor maar de collega’s op in Limburg. Je bewijst ons

alvast er een groot plezier mee, en je heb al goeie informatie geleverd door te zoeken op je zolder

waar men zegt dat de meeste informatie en schatten te vinden zijn.

We zoeken ook verkennerkes te velde voor de Provincie Antwerpen en Vlaams Brabant mannen waar

blijven jullie komaan laat je herinneringen maar te boven komen ! regel ook eens een bijeen komst in

jullie Provincie we komen graag af hoor!

http://fotoalbum.seniorennet.be/carpatten

Hier al vast enkele verwijzingen naar internet sites:

www.vogelsang.be neus maar eens rond !

http://gw5.geneanet.org/vansuetendael?lang=nl&p=dirkhe

ndrikjozef&n=van+suetendael&oc=0

http://users.skynet.be/Karabinier

http://gw5.geneanet.org/vansuetendael?lang=nl&p=dirkhendrikjozef&n=van+suetendael

&oc=0

hier enkele foto’s van de verkenning door het Vlaamse boerenland een vriendelijk en blij

terug zien na 39 jaar !

bij Vandesteene Paul te Kemmel hier snorde de freddy met de tractor rond van het land

naar de boerderij enkele km verder. Toen sliepen we in het Chiro huis (Kemmel)op de

baan naar Reningelst daar erbij de boer geen plaats was, s ‘morgens gingen we er aan

tafel zitten, en s’ middags kregen we er een lekkere warme maaltijd. Die deed deugd en

zekers in de koude en natte toen. S ‘avonds na de maaltijd trokken we dan naar onze

slaap plaats. En soms al eens terug naar enkel dorps cafeekes om er een pintje of pintjes

te pakken en wat te biljarten en ja ook proberen van de dochter aldaar te versieren hé,

dat noemen ze gezond zijn dan. Hier zijn we een twee tal weken verbleven te kemmel.

De freddy kon er iederdag naar huis gaan die woonde maar enkele km verder. Maar in

het weekend of de vrijdag avond kwam hij er goed de stoof (kachel) aan wakkeren de

deugniet die had erbij bedoelingen. Maar dat wisten we niet. Het verhaal hoor je zelf uit

zijn mond zijn, zijn woorden . hier komt het anekdote nr 1

het veraal:

wat vooraf ging aan het verhaal.

7


Hallo Marnik pas nu uw straffe verhalen gelezen! deed me echt deugd, ik betrapte mezelf

erop dat ik glimlachte bij het lezen van deze teksten die u schreef é wel ik heb er nog

een om in uw boekje te zetten, geloof me of niet ik denk dat ik een virus heb

opgelopen door jullie met dat gedoe van het leger, 2 weken al doe ik niets anders dan

rondsnuffelen om nieuw materiaal te vinden van onze tijd en steeds vind ik weer iets

nieuws, indertijd heb ik alles mooi opgeborgen met in gedachten je weet maar nooit...de

tijd is rijp en nu pluk ik de vruchten reeds twee dagen na elkaar ben ik liefdesbrieven aan

het lezen, ik stuurde in 11 maand tijd 142 brieven aan mijn vrouwtje Nadine en zij

zond er mij 130 nog allemaal intact dat doe ik nu allemaal lezen nog eens lezen en

nog eens lezen, ze me schreef dat we dank zij mijn legerdienst elkaar hadden leren

kennen, en dat we later al lachend zouden terugdenken aan deze moeilijke tijd want

voor ons was het afscheid steeds heel zwaar zeker als ik de zondagavond de trein

moest nemen, ook heeft ze nog over Marnik verteld in haar brieven ze wist dat hij mijn

vriend was en nog altijd is . Zo zie je maar hoe het gaat in het leven en we zijn

nog steeds stapelhek op elkaar , nu een stootje van in Kemmel destijds als we

aardappelen rooiden, zoals Marnik het schreef sliepen wij bij den boer, maar omdat er

geen plaats genoeg was moest de rest van onze groep in een huisje slapen zo 1km

verder(kort nadien werd dat ons liefdesnestje)ik woonde amper 5km daar vandaan en

mocht elke avond naar huis om dan s ‘anderdaags met mijn brommer terug op de

boerderij te zijn, algauw leerde ik de boer kennen en mocht ik met de tractor rijden en

niet in de modder ploeteren, ik kreeg de verantwoordelijkheid over dat huisje, in het

weekend mochten de soldaten naar huis, en ik en mijn vrouwtje nu gingen daar s

‘avonds gaan vrijen mooi hé, eens had ik de kachel daar zo hard aangestoken en toen

wij de vrijdagavond daar aankwamen dacht ik dat er licht brandde of misschien dieven

wist ik veel, maar het was van de kachel ik had goed gestookt voor s ‘avonds maar het

was van het goede teveel, dus daar aangekomen met mijn vrouwtje algauw de kleren uit

want het was er stikheet en vrijen maar tot s ‘morgens vroeg was dat een mooie tijd af

en toe als we daar voorbij rijden lachen we naar elkaar en denken allebei

hetzelfde: zalige tijd. Zo zie je maar in het leger zijn er ook mooie momenten, nu ga ik

nog wat verder brieven lezen en tot zondag! ik heb ook nog mijn lintmeter gevonden in

een enveloppe van mijn liefste toen allee tot dan !.

anekdote nr 2

Eentje dat me ook altijd bij gebleven is ! (Marnik Bogaert)

Een gebeurtenis die me altijd bij gebleven is: heb het er nog over gehad met Derycke F

van te Siegen, dit tijdens een bezoek aan mij. De betrokkene ik weet zijne naam niet

meer. Het was er één waste hem niet graag juist gelijk de katten s ’morgen enkel wat

water in zijn handen en zo waste hij zijn ogen uit, tanden poetsen ook al niet en

verdomme zo lang de zelfde kleren aan ook. Ja een lijf geurke had hij ook ! niet moeilijk

hé zo hebben we hem eens met enkele manen (6)vaste gepakt en vast gebonden aan

zijn bede (ressort kader alleen) was verrast want lag te slappen zo hebben we hem met

een man of zes van het derde verdiep naar beneden gesleurd, en hem met ressort en al

in de douches geplaatst of geduwd! man e was razend, we hadden ook een sergeant die

in het complot zat en op de uitkijk stond voor ons! Nu het hele gebeuren heeft toch

resultaat gehad de man was gewassen en zijn kleren ook. En het had ook geholpen want

hij waste zich ook beter. Wie weet nog wie dit was ? ik ben het vergeten alvast. Graag

reactie hier op !

Het carabinierke

8


Onze intrede te Siegen (document door gestuurd door Mannaerts Eddy)

De spietsch

Het carabinierke

9


Ons kader personeel KROO’s- onderofficieren en officieren

We willen nogmaals Collega Mannaert hiervoor hartelijk danken voor deze waarde volle

gegevens, waar mee we nu het voltallig kader personeel terug kennen wat onze

zoektocht maschien wat zal vergemakelijken.

Foto van de Eddy Mannaerts

Verder zal je binnen kort de herwerkte en samen gevoegde tot een bundel van de reeds

uit gegeven informatie krijgen !

Tot volgende uitgave alvast

Marnik Bogaert.

Volgende uitgave gaan we wat verder in op de bezoeken bij beide boeren waar de patatten slag geleverd werd nu heb je een voor smaakje

alvast gehad en willen we je geheugen wat terug opfrissen betreft de graden en rangen en het nieuwe nieuws die tegen dan binnen

gelopen is . de redactie en zijn verslagevers.

Het carabinierke

10

More magazines by this user
Similar magazines