vervuiling van de openbare ruimte

portal.gmi.mr.com

vervuiling van de openbare ruimte

Inleiding

Inleiding Inleiding

Inleiding

Het Leusdenpanel is een instrument waarmee periodiek peilingen

worden gedaan naar de mening van de inwoners van Leusden over

uiteenlopende onderwerpen. Het digitale panel is in 2009 ontwikkeld

en opgezet in samenwerking met I&O Research.

Deze rapportage gaat in op de ervaringen van de panelleden met

vervuiling in de openbare ruimte, zoals zwerfafval, hondenpoep en

graffiti. De gemeente Leusden wil graag weten wat het effect is van de

180 extra geplaatste afvalbakken en het lesprogramma van de

Schoolsteeg op de basisschool. Daarnaast wordt gekeken naar de

bekendheid van het in 2010 ingevoerde Hondenbeleid. De gemeente

gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek voor het beleid ten aanzien

van vervuiling in de openbare ruimte.

Methode Methode van van van onderzoek onderzoek

onderzoek

Voor dit onderzoek zijn 1.340 panelleden uitgenodigd via een e-mail

om deel te nemen aan dit onderzoek. Er is na een week een rappel

verstuurd. In totaal hebben 602 panelleden de vragenlijst volledig

ingevuld, een respons van 45%. Alle panelleden zijn achttien jaar of

ouder.

De vragenlijst is door I&O Research opgesteld in samenwerking met de

gemeente Leusden.

3

Leusdenpanel

Analyse Analyse

Analyse

De antwoordcategorieën ‘weet niet/geen antwoord’ zijn (mits

aangegeven) buiten de analyse gehouden. Indien de percentages

niet optellen tot 100%, is dit (tenzij anders aangegeven) het

gevolg van afrondingsverschillen.

More magazines by this user
Similar magazines