vervuiling van de openbare ruimte

portal.gmi.mr.com

vervuiling van de openbare ruimte

Samenvatting Zwerfafval Zwerfafval Zwerfafval Van de Leusdenaren die wel eens afval op zak hebben, gooit driekwart dit altijd in de afvalbak. Het ontbreken van afvalbakken in de buurt is een veelgenoemde reden waarom men afval niet in de afvalbak gooit. De komst van de extra afvalbakken heeft volgens één op de drie de situatie dan ook verbeterd. Naast de plaatsing van de afvalbakken is er ook geïnvesteerd in de opvoeding van kinderen met betrekking tot de omgang met afval. Er is lesmateriaal gemaakt, waar scholen inmiddels gebruik van hebben gemaakt. Onder de inwoners die een kind kennen die dit lesprogramma heeft gevolgd, ziet ruim de helft positieve effecten. In de meeste gevallen gaat het om aanspreken op ongewenst gedrag en zelf afval niet weggooien in de openbare ruimte. Graffiti Graffiti Naast de investeringen in het voorkomen van zwerfafval heeft de gemeente zich bezig gehouden met het dagelijks schoonhouden van het winkelcentrum Hamershof. De gemeente pakt de graffiti aan door bij het opknappen van de parkeerdekken ook een coating te laten aanbrengen. Door deze coating is het schoonmaken van graffiti makkelijker. Ruim driekwart van de bevolking staat achter dit concept. 5 Leusdenpanel Verrommeling Verrommeling door door beplakking beplakking posters posters In het winkelcentrum is een plakzuil geplaatst waarop vrij posters geplakt kunnen worden. Het doel hiervan is dat de rest van de openbare ruimte vrij is van posters en zo schoner overkomt. Het gebruik van de plakzuilen wordt door een overgrote meerderheid (87 procent) gesteund. Volgens ruim de helft is er ook sprake van een positief effect merkbaar in het winkelcentrum. Hondenbeleid Hondenbeleid De gemeente Leusden is in 2010 begonnen met een nieuw hondenbeleid. Hieronder valt een aanlijnplicht en een opruimplicht van hondenpoep in de bebouwde kom. Dit hondenbeleid is bij bijna alle hondenbezitters bekend. Wanneer hondenbezitters hun hond uitlaten, nemen acht op de tien hondenbezitters altijd een opruimmiddel mee. De afvalbakken worden hierbij door ongeveer de helft gebruikt. Ongeveer een kwart gebruikt deze (bijna) nooit. Driekwart van de hondenbezitters lijnen de hond in de bebouwde kom altijd aan. Slechts een fractie doet dit nooit. Medio 2011 is een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ingezet om onder meer toe te kijken op het naleven van het hondenbeleid. Achttien procent heeft sinds de komst van de BOA een afname in het aantal loslopende honden geconstateerd.

More magazines by this user
Similar magazines