vervuiling van de openbare ruimte

portal.gmi.mr.com

vervuiling van de openbare ruimte

Afvalbakken

Afvalbakken Afvalbakken worden worden veel veel gebruikt; gebruikt; wanneer wanneer afvalbakken

afvalbakken

ontbreken ontbreken ontbreken gooit gooit gooit men men vaker vaker afval afval afval in in in openbare openbare openbare ruimte ruimte

ruimte

Zwerfafval is afval dat door mensen bewust of onbewust is

weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor

bestemd zijn. Dit afval bestaat voornamelijk uit

verpakkingsmateriaal van consumpties, sigarettenpeuken,

kauwgomresten en allerlei gebruiksgoederen als kranten,

folders en tissues.

Van 2008 tot en met 2011 heeft de gemeente Leusden in een

project extra aandacht besteed aan de bestrijding van

zwerfafval. Een belangrijk onderdeel van het project was het

plaatsen van 180 extra afvalbakken in de openbare ruimte

Zeven op de tien hebben wel eens afval bij zich als men

onderweg is binnen de gemeente Leusden. Driekwart van hen

gooit dit afval altijd in de afvalbak. Drie procent doet dit (bijna)

nooit. Haast en het ontbreken van afvalbakken in de buurt zijn

redenen waarom men afval niet in de afvalbak gooit. (zie kader)

In veel gevallen gaat het hierbij om organisch afval wat snel

verteerd, zoals klokhuizen of brood. Anderen nemen het afval

mee naar huis om het daar weg te gooien.

Een meerderheid ziet anderen soms gebruik maken van de

afvalbakken. De afvalbakken worden ook gebruikt om zwerfval

van anderen weg te gooien. Een klein kwart doet dit vaak of

altijd. Eén op de drie doet dit (bijna) nooit.

7

Leusdenpanel

Figuur 2

Wanneer u afval bij zich heeft in de openbare ruimte, hoe vaak gooit u uw

afval in een afvalbak?

1

Figuur 3

78% 15% 5%2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik zie anderen gebruik maken van afvalbakken

Ik gooi zwerfvuil van anderen wel eens in

afvalbakken

Altijd Vaak Soms Zelden Nooit

4%

29%

19%

Enkele Enkele redenen redenen waarom waarom men men afval afval niet niet in in de de afvalbak afvalbak gooit:

gooit:

“Omdat ik dan geen afvalbak kan vinden!”

“Bij afwezigheid van een afvalbak gooi ik organisch afval wel onder een struik of in een

sloot. Niet-organisch afval gaat mee naar huis of in een afvalbak als ik die tegenkom.”

“Als ik geen afvalbak tegenkom, of hij is overvol, en ik kan het in mijn jaszak

meenemen, dan gooi ik het thuis weg.”

“Afval in de vorm van bijvoorbeeld een klokhuis of laatste stukje brood is al gauw voor

de vogeltjes.”

46%

57%

21%

12% 3%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Altijd Vaak Soms Zelden Nooit

More magazines by this user
Similar magazines