Report 2007 Bidding for Extinction_Dutch.pdf

ifaw.org

Report 2007 Bidding for Extinction_Dutch.pdf

DE RESULTATEN

De resultaten CANADA

6 Eenmaal, andermaal... Uitgestorven!

Het beleid van eBay luidt: “eBay verzoekt verkopers

en kopers dringend om zich te houden aan alle

van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Omdat de

handel in levende dieren en producten van wilde

dieren in een aantal gevallen verboden of aan strenge

regels gebonden is, of eBay of haar leden schade

kan berokkenen, mogen verkopers deze artikelen niet

zonder beperkingen inbrengen op eBay. Dit beleid

draagt bij tot het beschermen van kopers tegen het

kopen van illegale waar en tot het creëren van een

veiliger marktplaats.”

Het specifieke ivoorbeleid is vaag en zegt: “Het is een

complex gebied en verkopers zouden het Environment

Canada 13 moeten consulteren om te waarborgen dat het

betreffende artikel legaal verkocht mag worden. In het

algemeen mag ivoor van de Afrikaanse olifant in Canada

verkocht worden als het voor 3 juli 1975 legaal in Canada

is ingevoerd”.

WAT HET IFAW VOND - Ons Canadese team onderzocht

717 ingebrachte artikelen die gevonden werden met de

zoekterm “ivoor” en ontdekte dat het bij 627 daarvan om

olifantenivoor ging 14 . Beschrijvingen van 72 (10%) van deze

artikelen leken in overeenstemming te zijn met het beleid

van eBay Canada omdat ze duidelijk vermeldden hoe oud

het artikel was en dat de regels voor dit artikel niet golden

op grond van leeftijd en/of onder verwijzing naar een CITES

certificaat. Advertenties voor 496 artikelen vermeldden ze

als zijnde antiek maar gingen niet vergezeld van bewijsmateriaal.

Advertenties voor nog eens 67 artikelen verwezen

noch naar de leeftijd noch naar het beleid van eBay.

Door de vaagheid van het ivoorbeleid van eBay Canada

waren overtredingen moeilijk vast te stellen. Hoewel we

denken dat 563 artikelen nader onderzoek behoeven, heeft

ons team slechts 70 artikelen aangegeven bij eBay.

Slechts drie hiervan werden vervolgens verwijderd.

Nogmaals, enkele verkopers wisten niet of wat ze

verkochten been of ivoor was, of zelfs maar van welke

diersoort het kwam.

© IFAW/ T. SAMSON

More magazines by this user
Similar magazines