Resultaten peiling evenementen in Enschede en TwentseWelle

portal.gmi.mr.com

Resultaten peiling evenementen in Enschede en TwentseWelle

1

Factsheet Evenementen en TwentseWelle

Onderwerp peiling.... Evenementen in Enschede en TwentseWelle

Opdrachtgevers......... Enschede Promotie (Evenementen) en TwentseWelle

Datum peiling ........... Juni en september 2012

Deelname ................. 2.274 van de uitgenodigde 7.343 panelleden. Dit is een respons van 31%

Info ................................Neem voor vragen contact op met I&O Research: info@enschedepanel.nl

Bekendheid evenementen

Over welke evenementen heeft u weleens gehoord, gezien of gelezen?

2

Enschede Marathon

Bezoek evenementen

Proef-Eet

Military Boekelo-Enschede

Batavierenrace

Oranjedagen

Kunst in het Volkspark

Multiculturele Markt

GOGBOT Festival

Geuzenpop

Vrijheidsfestival 5 mei

Grolsch International Jazz Festival Enschede

Winter Wonderland

Freshtival

Grolsch Summer Sounds

Culturele Zondag

Introductieconcert

Nationale Sportweek

Crossing Border*

City for kids*

Buitenkans

Oranjedagen

Winter Wonderland

Proef-Eet

Introductieconcert

Multiculturele Markt

Enschede Marathon

Grolsch Summer Sounds

Culturele Zondag

Kunst in het Volkspark

Vrijheidsfestival 5 mei

Grolsch International Jazz Festival Enschede

GOGBOT Festival

Batavierenrace

Buitenkans

Military Boekelo-Enschede

Nationale Sportweek

City for kids*

Freshtival

Geuzenpop

19%

14%

17%

14%

23%

21%

29%

32%

Aan welk van deze evenementen heeft u weleens een bezoek gebracht?

35%

38%

46%

44%

44%

52%

51%

50%

50%

58%

55%

63%

62%

60%

64%

63%

63%

70%

69%

76%

74%

80%

78%

82%

81%

81%

80%

85%

97%

96%

94%

* alleen gevraagd in juni

* alleen gevraagd in juni

En verder...

• De Enschede Marathon, Proef-Eet en de

Military Boekelo zijn het meest bekend

onder inwoners van Enschede. Meer dan

90 procent kent deze evenementen.

• De voor Enschede nieuwe evenementen

Nationale Sportweek, Crossing Border en

City for Kids zijn bij ongeveer eenvijfde

van de inwoners van Enschede bekend.

De bekendheid van Buitenkans is onder

Enschedeërs relatief beperkt.

En verder...

Aan de respondenten die het betreffende

evenement kennen, is vervolgens gevraagd of zij

dit evenement ook wel eens bezocht hebben

De Oranjedagen kennen het grootste

aandeel bezoekers: 82 procent van de

Enschedeërs die het evenement kennen,

heeft ook weleens een bezoek gebracht

aan de Oranjedagen. Ook Proef-Eet

(bekend bij 96 procent van de inwoners van

Enschede) komt terug in de top 3 van

evenementen die het meest bezocht zijn

door Enschedeërs.

Hoewel Winter Wonderland ten opzichte

van deze evenementen minder bekend is,

hebben wel relatief veel mensen het

bezocht. Andersom kennen veel mensen de

Military Boekelo-Enschede, maar hebben

relatief weinig inwoners van Enschede

weleens een bezoek gebracht aan dit

evenement.


3

Waardering evenementen

Met welk rapportcijfer beoordeelt u deze evenementen?

4

1

1

5

1

1

Gezond gewicht

Proef-Eet

Buitenkans

Kunst in het Volkspark

Grolsch Summer Sounds

Enschede Marathon

Crossing Border**

Introductieconcert

Batavierenrace

Grolsch International Jazz Festival Enschede

Oranjedagen

City for Kids**

Military Boekelo-Enschede

Multiculturele Markt

Culturele Zondag

Vrijheidsfestival 5 mei

Freshtival

Winter Wonderland

Nationale Sportweek

Geuzenpop

Welk deel van de jeugd (2 – 20 jaar) heeft een gezond gewicht?

GOGBOT Festival

Fietsklimaat in Enschede

Bezoek aan musea in het algemeen en aan TwentseWelle

Heeft u in de afgelopen vijf jaar wel eens een museum bezocht?

27% 50% 23%

ja, meerdere keren per jaar ja, een keer per jaar of minder nee

Heeft u al eens een bezoek gebracht aan TwentseWelle?

29% 25% 42% 4%

ja, meerdere keren ja, een keer nee onbekend met Twentse Welle

Waardering en toekomstig bezoek aan TwentseWelle

Bent u van plan TwentseWelle binnenkort (nog eens) te bezoeken?

Gemiddelde rapportcijfer

30% 49% 7% 14%

zeker wel misschien zeker niet weet niet

Betekenis resultaten voor de praktijk

Initiatiefnemer van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de

gemeente Enschede, Enschede Promotie en

TwentseWelle.

6,3

7,7

6,7

7,2

7,1

7,1

7,0

7,0

7,4

7,4

7,4

7,2

7,8

7,8

7,8

7,7

7,7

7,7

7,7

7,6

7,9

Aanleiding van het onderzoek

De gemeente Enschede en Enschede Promotie

hebben (onder andere ten behoeve van

subsidietoewijzing) behoefte aan een breder

inzicht in de bekendheid met en de waardering

van Enschedese evenementen.

Twentse Welle heeft behoefte aan inzicht in de

oriëntatie op en tevredenheid over Twentse Welle (en

musea in het algemeen)

Factsheet EnschedePanel – Evenementen en TwentseWelle

En verder...

Inwoners van Enschede die het

evenement kennen geven de hoogste

rapportcijfers aan Proef-Eet,

Buitenkans, Kunst in het Volkspark en

Grolsch Summer Sounds. De cijfers

voor het GOGBOT festival en

Geuzenpop komen niet op of boven

de 7,0.

En verder...

• Van de panelleden heeft ruim driekwart in

de afgelopen vijf jaar wel eens een

museum bezocht. Ruim 50 procent bracht

een bezoek aan Twentse Welle, waarvan

meer dan de helft meerdere keren.

En verder...

• TwentseWelle wordt beoordeeld met het

gemiddelde rapportcijfer 7,7. Van de

panelleden is 49 procent van plan om in

de toekomst misschien een bezoek te

brengen aan TwentseWelle. Drie op de

tien panelleden gaat binnenkort zeker

(nog eens) naar TwentseWelle.

Wat ga je ermee doen?

De resultaten uit deze online peiling zijn opgenomen in

de jaarlijkse Evenementenmonitor. Deze wordt gebruikt

om inzicht te krijgen in de bekendheid/het imago en het

functioneren van de evenementen in Enschede.

Hiermee kan worden bepaald welke evenementen in

aanmerking kunnen komen voor gemeentelijke subsidie.

More magazines by this user
Similar magazines