erfgoed - Tresoar

images.tresoar.nl

erfgoed - Tresoar

erfgoed

media

literatuur

kunst

InspIratIedag

Cultuur

eduCatie

3 november 2010

13.00-16.30 uur

coördinator

erfgoededucatie


PrOGraMMa

13.00 - 13.30: Niels Brandaan

Cotterink speelt een stuk

uit zijn voorstelling ‘Orpheus’

en laat u ter plekke ervaren

hoe een goede vertelling

fascineert en inspireert.

Cotterink is behalve verteller

ook acteur en regisseur en

maakt al jaren vertelvoorstellingen

voor kinderen en

volwassenen. Het afgelopen

seizoen speelde hij de voorstelling

over de avontuurlijke

reis van het jongetje Birdou,

die honderden Friese schoolkinderen

zagen.

13.30 - 14.15: Arie Wilschut

maakt duidelijk waarom verhalen

zo’n sterk didactisch

hulpmiddel zijn en illustreert

zijn verhaal met voorbeelden

uit de praktijk. Arie Wilschut

is hoofddocent geschiedenis-

Cultuureducatie is belangrijk.

Maar wat kun je er allemaal mee

doen?Ter inspiratie organiseren

de coördinator erfgoed educatie,

Fries Museum, Keunstwurk,

CEDIN enTresoar een serie

inspiratiedagen voor ICC’ers

en andere belangstellende

leerkrachten uit het Primair

Onderwijs. Afwisselend

staan erfgoed, kunst,

literatuur en media centraal.

didactiek aan de Hogeschool

van Amsterdam en één

van de auteurs van het

boek Geschiedenisdidactiek:

handboek voor de vakdocent.

14.30 - 16.15: Praktische

workshops (iedere deelnemer

kan meedoen aan twee

workshops):

Workshopronde 1 (14:30 - 15:15)

• Volksverhalen als leermiddel:

waar vind je ze,

hoe gebruik je ze in je les?

Door coördinator erfgoededucatie

Tineke Neyman

• Van bron naar plot: hoe

maak je van geschiedenis

een verhaal? Door kinderboekenschrijver

Arend

van Dam

• Verteltechnieken oefenen

met verteller, acteur en

regisseur Niels Brandaan

Cotterink

De tweede inspiratiedag staat

in het teken van erfgoed en

verhalen.Volksverhalen als

erfgoed. Maar ook het belang

van het verhaal als didactisch

hulpmiddel. En over verteltechnieken.

Kortom: hoe

vertel je een verhaal over

erfgoed op zo’n manier dat

kinderen gefascineerd aan

je lippen blijven hangen?

erfGOedvertellen

Workshopronde 2 (15:30 - 16:15)

• Triedsjes nei it ferline laat

kinderen in de klas verhalen

vertellen bij hun eigen

erfgoed. Door Binne

Reitsma, educatief

medewerkerTresoar

• Verhalen bij museale

voorwerpen: negen opmerkelijke

verhalen in het Fries

Museum. Door Mariska de

Boer, medewerker erfgoededucatie

Fries Museum

• Van bron naar plot: hoe

maak je van geschiedenis

een verhaal? Door Arend

van Dam

16.30: Afsluitende borrel

Datum: 3 november 2010

Tijd: 13.00­16.30 uur

Prijs: € 75

Locatie: Fries Museum

Opgave: graag vóór 4 oktober

via www.keunstwurk.nl

Let op vol = vol!

More magazines by this user
Similar magazines