07.08.2013 Views

KWPN dressuur- en springfokkers wederom 's werelds beste!

KWPN dressuur- en springfokkers wederom 's werelds beste!

KWPN dressuur- en springfokkers wederom 's werelds beste!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

• tekst : CHARLOTTE DEKKER<br />

• foto’s : DIRK CAREMANS<br />

<strong>KWPN</strong> <strong>dressuur</strong>- <strong>en</strong><br />

<strong>springfokkers</strong> <strong>wederom</strong><br />

‘s <strong>werelds</strong> <strong>beste</strong>!<br />

Totilas <strong>en</strong> Hickstead leiders individuele rankings<br />

Weeks na de Wereldruiterspel<strong>en</strong><br />

heeft de WBFSH haar nieuwe<br />

rankings bek<strong>en</strong>d gemaakt. Voor de<br />

tweede keer op rij heeft het <strong>KWPN</strong><br />

de koppositie in de stamboek-<br />

ranking van zowel het spring<strong>en</strong> als<br />

de <strong>dressuur</strong> behaald. De unieke<br />

prestatie van vorig jaar is<br />

geëv<strong>en</strong>aard dankzij de succesvolle<br />

fokproduct<strong>en</strong> van onze Nederlandse fokkers.<br />

Nog unieker is dat weer twee <strong>KWPN</strong>-paard<strong>en</strong><br />

de individuele rankings aanvoer<strong>en</strong>. Moorlands<br />

Totilas <strong>en</strong> <strong>wederom</strong> Olympisch kampio<strong>en</strong> Hickstead<br />

zijn de best prester<strong>en</strong>de paard<strong>en</strong> van de wereld!<br />

De <strong>KWPN</strong>-erk<strong>en</strong>de Hickstead mag zich voor de derde keer op rij het <strong>beste</strong> springpaard van de wereld noem<strong>en</strong>. Hij boekte overwinning<strong>en</strong> in Calgary <strong>en</strong> Ak<strong>en</strong> <strong>en</strong> liep<br />

constant vooraan mee.<br />

Bij het spring<strong>en</strong> leidt het <strong>KWPN</strong> voor het<br />

zev<strong>en</strong>de jaar op rij de rankings. De top zit<br />

dicht bij elkaar want we blijv<strong>en</strong> Holstein<br />

nipt voor, het Selle Français staat op<br />

plaats drie.<br />

De zes <strong>beste</strong> paard<strong>en</strong> van ieder stamboek<br />

in de individuele ranking tell<strong>en</strong> mee in<br />

rankings van de stamboek<strong>en</strong>. Hickstead<br />

6 IDS21 • 21 oktober 2010<br />

WBFSH-rankings<br />

(Hamlet uit Jomara ster pref prest van<br />

Ekstein) mag zich voor de derde keer op<br />

rij het <strong>beste</strong> springpaard van de wereld<br />

noem<strong>en</strong>. Hij boekte overwinning<strong>en</strong> in<br />

Calgary <strong>en</strong> Ak<strong>en</strong> <strong>en</strong> liep constant vooraan<br />

mee. Wat e<strong>en</strong> succes voor de helaas<br />

rec<strong>en</strong>t overled<strong>en</strong> fokker Jan van Schijndel<br />

uit Mar<strong>en</strong> Kessel! Op de derde plek in de<br />

individuele ranking vind<strong>en</strong> we de Corlanddochter<br />

Silvana de Hus (uit Donate keur<br />

prest van Widor). De door B.J. ter D<strong>en</strong>ge uit<br />

Abbega gefokte schimmelmerrie wordt<br />

teg<strong>en</strong>woordig gered<strong>en</strong> door Kevin Staut <strong>en</strong><br />

werd dit jaar onder meer tweede in de<br />

Grote Prijs van Gijon. In de wereldbekerfi -<br />

nale in G<strong>en</strong>ève in april dit jaar werd de<br />

IDS21_WBFSH.indd 6 19-10-2010 09:00:09


Silvana de Hus werd met Kevin Staut in het zadel onder andere tweede in de Grote Prijs van Gijon <strong>en</strong> gedeeld<br />

zev<strong>en</strong>de in de wereldbekerfinale, wat Silvana de derde plek op de individuele ranking opleverde.<br />

Derde <strong>KWPN</strong>’er op de ranking, Urico onder de Amerikaan Mario Deslauriers, verdi<strong>en</strong>de de elfde plek door e<strong>en</strong><br />

Grand Prix-overwinning in Wellington <strong>en</strong> e<strong>en</strong> tweede plaats in La Baule.<br />

combinatie gedeeld zev<strong>en</strong>de.<br />

Derde paard dat meetelt voor het <strong>KWPN</strong> in<br />

de rankings is Urico onder de Amerikaan<br />

Mario Deslauriers. De combinatie ging in<br />

april goed van start in de wereldbekerfinale<br />

in G<strong>en</strong>ève, waar ze als <strong>beste</strong> in de<br />

tuss<strong>en</strong>stand helaas fout<strong>en</strong> maakte <strong>en</strong> als<br />

zesde eindigd<strong>en</strong>. Met e<strong>en</strong> Grand Prixoverwinning<br />

in Wellington <strong>en</strong> onder meer<br />

de tweede plaats in La Baule nestelde de<br />

zoon van Zandor Z (uit Omara v.Fedor,<br />

fokker J. Dings uit Linne) zich op de elfde<br />

plaats in de ranking.<br />

Christiaan Ahlmann heeft e<strong>en</strong> gedeg<strong>en</strong><br />

partner in Taloubet Z (Galoubet uit Krista<br />

ster sport-(spr) van Polydor, fokker C.T.<br />

Klaver uit Schoorl). Met onder meer e<strong>en</strong><br />

overwinning in Hannover <strong>en</strong> twee derde<br />

plaats<strong>en</strong> in Valk<strong>en</strong>swaard <strong>en</strong> Estoril pakte<br />

hij zijn punt<strong>en</strong>, goed voor de 22e plaats.<br />

Ook Jero<strong>en</strong> Dubbeldam’s Van Grunsv<strong>en</strong><br />

Simon (Mr. Blue x Naline ster v.Polydox,<br />

fokker M.J. Vermeul<strong>en</strong> uit Altforst) deed zijn<br />

duit in het zakje. Vooral zijn spectaculaire<br />

winst op Spruce Meadows leverde hem<br />

punt<strong>en</strong> op, <strong>en</strong> hij werd daarmee 25e in de<br />

individuele ranking, het vijfde <strong>KWPN</strong>-resultaat.<br />

Laatste paard dat meetelt voor het<br />

<strong>KWPN</strong> is Exquis Powerfee. Aansprek<strong>en</strong>de<br />

Grand Prix-overwinning<strong>en</strong> boekte de zoon<br />

van Fedor (uit Toverfee prestatie v.Erdball<br />

xx, fokker P.L. van der Voort uit Pijnacker)<br />

niet, maar door standaard vooraan mee te<br />

lop<strong>en</strong> kon hij toch veel punt<strong>en</strong> verwerv<strong>en</strong>.<br />

Hij staat op de 30e plaats.<br />

Wie anders dan Totilas<br />

Net als vorig jaar hebb<strong>en</strong> de Nederlandse<br />

Taloubet Z is met zijn 22e plaats op de ranking het<br />

vierde paard dat meetelt voor de koppositie van het<br />

<strong>KWPN</strong>. Taloubet won met Christiaan Ahlmann in<br />

Hannover <strong>en</strong> werd twee keer derde in Valk<strong>en</strong>swaard<br />

<strong>en</strong> Estoril.<br />

<strong>dressuur</strong>fokkers het <strong>KWPN</strong> naar de leid<strong>en</strong>de<br />

positie gebracht. Lijsttrekkers bij de<br />

<strong>dressuur</strong> war<strong>en</strong> natuurlijk de aan Paul<br />

Schockemöhle verkochte Moorlands Totilas<br />

<strong>en</strong> Jerich Parzival. En met Ravel op de<br />

vierde plaats <strong>en</strong> in totaal vier paard<strong>en</strong> in<br />

de top 10 gaat het <strong>KWPN</strong> ruim aan de<br />

leiding. De nummer twee is het Hannoveraanse<br />

stamboek, Het De<strong>en</strong>s warmbloedpaard<strong>en</strong><br />

stamboek volgt op plaats drie.<br />

Dat Totilas de individuele ranking <strong>dressuur</strong><br />

leidt, is natuurlijk voor niemand e<strong>en</strong> verrassing.<br />

Na e<strong>en</strong> fantastisch voorseizo<strong>en</strong>, waarin<br />

hij reeds de wereldbeker <strong>en</strong> alle hoofdrubriek<strong>en</strong><br />

van Ak<strong>en</strong> won, werd de gitzwarte<br />

Gribaldi-zoon (uit Lominka elite pref prest<br />

van Gl<strong>en</strong>dale, fokkers J.K. Schuil <strong>en</strong> A.<br />

Visser uit Broeksterwoude) in K<strong>en</strong>tucky op<br />

grandioze wijze drievoudig wereldkampio<strong>en</strong>.<br />

Aangezi<strong>en</strong> de <strong>dressuur</strong>rubriek<strong>en</strong> van<br />

de Wereldruiterspel<strong>en</strong> in september begonn<strong>en</strong><br />

tell<strong>en</strong> deze, in teg<strong>en</strong>stelling tot het<br />

IDS21 • 21 oktober 2010 7<br />

IDS21_WBFSH.indd 7 19-10-2010 09:00:23


Jero<strong>en</strong> Dubbeldam’s Van Grunsv<strong>en</strong> Simon deed met zijn spectaculaire winst op Spruce Meadows e<strong>en</strong> belangrijke<br />

duit in het zakje, het vijfde <strong>KWPN</strong>-resultaat.<br />

De oppermachtige Moorlands Totilas leidt met Edward Gal uiteraard de individuele ranking <strong>dressuur</strong> met op zijn<br />

naam de wereldbeker <strong>en</strong> drievoudig goud op de Wereldruiterspel<strong>en</strong> in K<strong>en</strong>tucky.<br />

spring<strong>en</strong>, wel mee voor de nu berek<strong>en</strong>de<br />

WBFSH-rankings. Met zijn punt<strong>en</strong>totaal<br />

bleef Totilas de nummer twee Parzival ruim<br />

voor. Jerich Parzival boekte overwinning<strong>en</strong><br />

in Stockholm, Mechel<strong>en</strong> <strong>en</strong> Göteburg, D<strong>en</strong><br />

Bosch <strong>en</strong> Hickstead <strong>en</strong> werd tweede in de<br />

wereldbekerfinale in D<strong>en</strong> Bosch <strong>en</strong> in<br />

Ak<strong>en</strong>. Helaas leverde de Wereldruiterspel<strong>en</strong><br />

ge<strong>en</strong> punt<strong>en</strong> op, omdat de combinatie<br />

werd uitgeslot<strong>en</strong> nadat Parzival op zijn<br />

tong had gebet<strong>en</strong>, maar desondanks<br />

verdi<strong>en</strong>d<strong>en</strong> zij g<strong>en</strong>oeg punt<strong>en</strong> voor de<br />

tweede plaats.<br />

Ook Ravel werd maar heel beperkt ingezet<br />

dit jaar. Zelfs de wereldbekerfinale, waar<br />

de grote Contango-zoon zijn titel kon<br />

verdedig<strong>en</strong>, werd overgeslag<strong>en</strong> met<br />

slechts één doel, de WEG in K<strong>en</strong>tucky<br />

waar hij tweemaal brons won. Desondanks<br />

8 IDS21 • 21 oktober 2010<br />

behaalde Ravel met Steff<strong>en</strong> Peters g<strong>en</strong>oeg<br />

punt<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> prachtige vierde plaats in<br />

het individuele klassem<strong>en</strong>t.<br />

De <strong>KWPN</strong>-h<strong>en</strong>gst Painted Black (Gribaldi<br />

uit Litchy elite pref prest sport-(dres) van<br />

Ferro), gefokt door de Fokkers van het Jaar<br />

Van de Valk-van Anholt uit Ommel, is de<br />

vierde <strong>KWPN</strong>’er in de top 10. Onder Anky<br />

van Grunsv<strong>en</strong> boekte de zwarte zoon van<br />

de helaas overled<strong>en</strong> prefer<strong>en</strong>te Gribaldi<br />

overwinning<strong>en</strong> in Falsterbo <strong>en</strong> behaalde<br />

goede klassering<strong>en</strong> in Göteborg <strong>en</strong> Amsterdam.<br />

Hiermee staat hij op plaats acht.<br />

De andere twee paard<strong>en</strong> die punt<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> gescoord voor de eerste plaats in<br />

de WBFSH-ranking zijn allebei maar<br />

beperkt ingezet in de sport. De door<br />

Fokker van het Jaar 2007 Gerard Vervoorn<br />

uit Brakel gefokte Exquis Nadine (T.C.N.<br />

Exquis Powerfee verwierf zijn punt<strong>en</strong> voor de ranking<br />

door standaard vooraan mee te lop<strong>en</strong>.<br />

Jerich Parzival boekte overwinning<strong>en</strong> in Stockholm,<br />

Mechel<strong>en</strong> <strong>en</strong> Göteburg, D<strong>en</strong> Bosch <strong>en</strong> Hickstead <strong>en</strong><br />

werd tweede in de wereldbekerfinale in Las Vegas <strong>en</strong><br />

in Ak<strong>en</strong> <strong>en</strong> verdi<strong>en</strong>de daarmee met Adelinde<br />

Corneliss<strong>en</strong> in het zadel de tweede plaats op de<br />

WBFSH-ranglijst.<br />

Partout uit Charites ster pref prest van<br />

Roemer), heeft onder Hans Peter Minderhoud<br />

maar weinig wedstrijd<strong>en</strong> gelop<strong>en</strong>,<br />

maar scoorde wel altijd hoog. Haar laatste<br />

IDS21_WBFSH.indd 8 19-10-2010 09:00:40


De <strong>KWPN</strong>-h<strong>en</strong>gst Painted Black is met zijn overwinning<strong>en</strong><br />

in Falsterbo <strong>en</strong> goede klassering<strong>en</strong> in<br />

Göteborg de vierde <strong>KWPN</strong>’er in de top 10.<br />

optred<strong>en</strong> in Hickstead leverde in de Kür<br />

zelfs 78.850% op, goed voor de tweede<br />

plaats <strong>en</strong> uitz<strong>en</strong>ding naar K<strong>en</strong>tucky. Daar<br />

Zij staat 18e in de ranking. De <strong>KWPN</strong>h<strong>en</strong>gst<br />

Scandic is het laatste paard dat<br />

punt<strong>en</strong> verdi<strong>en</strong>de voor het <strong>KWPN</strong>. Onder<br />

Patrick Kittel bleef de zoon van Solos<br />

Carex (uit Noraline elite van Amiral, fokker<br />

I. Mosman-Rohé uit Enschede) steeds<br />

hoog scor<strong>en</strong> met als hoogtepunt de vijfde<br />

plaats tijd<strong>en</strong>s de wereldbekerfinale dres-<br />

Exquis Nadine scoorde onder Hans Peter Minderhoud altijd hoog. Haar Kür in<br />

Hickstead leverde de tweede plaats op met zelfs 78.850%.<br />

Ravel werd maar heel beperkt ingezet dit jaar, met slechts één doel, de WEG in K<strong>en</strong>tucky waar hij tweemaal<br />

brons won. Hij behaalde g<strong>en</strong>oeg punt<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> prachtige vierde plaats in het individuele klassem<strong>en</strong>t.<br />

suur. In Göteborg werd hij dit jaar tweemaal<br />

tweede. Hij nestelde zich met zijn<br />

aansprek<strong>en</strong>de resultat<strong>en</strong> op de 19e plaats.<br />

Ev<strong>en</strong>ting<br />

Bij de ev<strong>en</strong>ting gaat Hannover aan de<br />

leiding, op de hiel<strong>en</strong> gezet door het Irish<br />

Sport Horse stamboek. Selle Français staat<br />

derde. Het <strong>KWPN</strong> vind<strong>en</strong> we terug op<br />

plaats elf. De eerste vier paard<strong>en</strong> die het<br />

<strong>KWPN</strong> naar deze plaats bracht<strong>en</strong> zijn<br />

Drivetime (Rolls Royce x Etronora v.Zuidhorn,<br />

fokker J. Dong<strong>en</strong> uit Eindhov<strong>en</strong>) met<br />

Emily Baldwin uit Engeland, Orlando<br />

(Corland x Panieta ster v.Lancelot, fokker<br />

F.E. Roos uit Sonnega) met Georgie Davies<br />

Pardon Me II (Landwind II B x Ilonka v.<br />

Nooitgedacht, fokker H. Det<strong>en</strong> uit Holt<strong>en</strong>)<br />

met de Britse Emily Llewellyn <strong>en</strong> Treefers<br />

(Now or Never M x Isabel keur sport(spr)<br />

v.G.Ramiro Z, fokker A.J. Reef uit Markelo)<br />

met Emily Parker uit Engeland in het zadel.<br />

Daarna volg<strong>en</strong> twee <strong>KWPN</strong>’ers die hun<br />

ranking dank<strong>en</strong> aan hun Nederlandse<br />

ruiters: Vira (Jazz uit Option G van Whinny<br />

Jackson, fokker I. van Rossum-van d<strong>en</strong><br />

Heuvel uit Mar<strong>en</strong> Kessel) met Elaine P<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de Nederlands kampio<strong>en</strong><strong>en</strong> 2010 Van<br />

Schijndel’s Concrex Owaola (Indoctro uit<br />

Ewaola ster pref van Joost, fokker B.H.M.<br />

Nijhuis uit Alberg<strong>en</strong>) onder Tim Lips. Helaas<br />

ontbreekt Concrex Oncarlos, die na de testwedstrijd<br />

vorig jaar in K<strong>en</strong>tucky e<strong>en</strong> kleine<br />

operatie heeft ondergaan, in de rankings.<br />

Maar de Faram-zoon heeft zich onder Tim<br />

Lips e<strong>en</strong> goed ev<strong>en</strong>tingpaard getoond <strong>en</strong><br />

hopelijk draagt hij volg<strong>en</strong>d jaar weer bij<br />

aan e<strong>en</strong> hoger resultaat op de rankings.<br />

De <strong>KWPN</strong>-h<strong>en</strong>gst Scandic bleef onder Patrick Kittel steeds hoog scor<strong>en</strong> met als<br />

hoogtepunt de vijfde plaats tijd<strong>en</strong>s de wereldbekerfinale <strong>dressuur</strong>.<br />

IDS21 • 21 oktober 2010 9<br />

IDS21_WBFSH.indd 9 19-10-2010 09:00:52

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!