Onderzoeksprojecten (1 - 10 van 74)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (1 - 10 van 74)

Culturele aspecten van de corporatieve wereld in Antwerpen Brussel en Gent 1585-1795

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit onderzoeksproject heeft betrekking op drie aspecten van de 'ambachtscultuur' in drie steden van de Zuidelijke Nederlanden: 1°

religieuze cultuur, 2° sociabiliteit, 3° materiële cultuur. Tijdens de periode 1585-1795 resulteerde een hernieuwd offensief van de Contrareformatie

in een sterke heropleving van corporatieve devotiepraktijken. Tegelijk bekritiseerden clerus en lekenelites in toenemende mate de vermenging van

sacrale en profane elementen in de cultuur van ambachtslieden. Ten dele als gevolg hiervan kwamen ook aspecten van de sociabiliteit (banketten,

festivals, optochten, etc.) onder vuur te liggen. Tijdens de zeventiende en vooral de (tweede helft van de) achttiende eeuw werd de ambachtswereld

daarenboven geconfronteerd met belangrijke sociale veranderingen. Hoe de 'ambachtscultuur' reageerde op de bedreigingen van een snel

veranderende samenleving is voorlopig niet geweten.

Dit project beoogt daarom het in kaart brengen van processen van zowel culturele reproductie als transformatie in de corporatieve wereld. In

methodologisch opzicht wordt gestreefd naar het verzoenen van twee verschillende wetenschappelijke tradities: 1° de hermeneutische benadering

van (o.a.) de historische antropologie, en 2° kwantitatieve cultuurgeschiedenis in de traditie van Michel Vovelle.

Organisaties:

• Geschiedenis

Onderzoekers:

• Frederik VERLEYSEN

• HUGO SOLY

Cultuurkritiek in Europa, 1750-2000 : ideeën en praktijken.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Cultuurkritiek in Europa, 1750-2000 : ideeën en praktijken.

Organisaties:

• Overheid en Recht

Onderzoekers:

• Herman Van Goethem

Data infrastructure for the study of guilds and other forms of corporate collective action in pre-industrial times.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het aanvullen en uitbreiden van de dataset over de gilden in de Zuidelijke Nederlanden. Dit bestaat uit het aanvullen van de reeds

bestaande gegevens met bijkomende gegevens, dat wil zeggen uit het toevoegen van een aantal variabelen per gilde, die gekozen worden op

basis van onderling overleg.

Organisaties:

• Centrum voor stadsgeschiedenis

Onderzoekers:

• Bert De Munck

Data infrastructure for the study of guilds and other forms of corporate collective action in pre-industrial times.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het aanvullen en uitbreiden van de dataset over de gilden in de Zuidelijke Nederlanden. Dit bestaat uit het aanvullen van de reeds

bestaande gegevens met bijkomende gegevens, dat wil zeggen uit het toevoegen van een aantal variabelen per gilde, die gekozen worden op

basis van onderling overleg.

Organisaties:

• Centrum voor stadsgeschiedenis

Onderzoekers:

• Peter Stabel

More magazines by this user
Similar magazines