Onderzoeksprojecten (2330 - 2340 van 2667)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (2330 - 2340 van 2667)

culinaire contexten een "light" onderwerp zijn. Het project beoogt eveneens de werkbaarheid van de "gastrokritiek" aan te tonen. Zie de website:

http://www.ua.ac.be/contextosculinarios

Organisaties:

• Literatuur van de moderniteit

Onderzoekers:

• Rita De Maeseneer

Culinaire contexten in de Cubaanse literatuur (XIX-XX eeuw).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Verschillende connotaties (historisch, sociaal, ethnisch, religieus,...) en interpretaties van culinaire contexten (in de zin van Carpentier)

worden in een corpus van XIX en XX-eeuwse Cubaanse (= Cuba + diaspora) auteurs geanalyseerd. In deze pluridisciplinaire aanpak gaat speciale

aandacht uit naar de relaties van de culinaire referenties met gender, identiteit, intertextualiteit alsook naar het marketing-effect en de invloed op de

poëtica van de auteurs.

Organisaties:

• Literatuur van de moderniteit

Onderzoekers:

• Rita De Maeseneer

Cross-linquistic research of South African Sign language (SASL) and Flemisch Sign Language (VGT)

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Taal en letterkunde

Organisaties:

• Centrum voor Linguistiek

Onderzoekers:

• ROLAND WILLEMYNS

• Myriam VERMEERBERGEN

Creatieve destructie en tekstkritiek: een toenadering tussen genetische kritiek en wetenschappelijk redigeren (CUTS).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd

in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Literatuur van de moderniteit

Onderzoekers:

• Dirk Van Hulle

Craeater Mesopotamia: reconstruction of its Environment and History.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Nabije Oosten Studies

Onderzoekers:

• Karel Van Lerberghe

More magazines by this user
Similar magazines